Navigácia

Správy výročné

S p r á v a o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti 

Súkromnej strednej odbornej školy ochrany osôb a majetku,

Vranovská 4, 851 01 Bratislava 

za školský rok 2017/2018.

Zaverecna_sprava_2017-2018

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

S p r á v a o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti 

Súkromnej strednej odbornej školy ochrany osôb a majetku,

Vranovská 4, 851 01 Bratislava 

za školský rok 2016/2017.

Zaverecna_sprava_2016-2017

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

S p r á v a o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti 

Súkromnej strednej odbornej školy,

Vranovská 4, 851 01 Bratislava 

za školský rok 2015/2016.

Zaverecna_sprava_2015-2016

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

S p r á v a o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti 

Súkromnej strednej odbornej školy,

Vranovská 4, 851 01 Bratislava 

za školský rok 2014/2015.

Zaverecna_sprava_2014-2015

 

 

 

Novinky

Kontakt

  • Súkromná stredná odborná škola ochrany osôb a majetku
    Vranovská 4, 851 01 Bratislava
  • +421 x 63812377 klapka 15
    0918 18 94 98

Fotoalbum