Navigácia

Zriaďovateľ školy

Putovný pohár zriaďovateľa školy

Putovný pohár zriaďovateľa školy Ing. Štefana Kurillu

každoročne získava trieda s najlepším športovým vystúpením

na Slávnostnej akadémii školy na konci školského roka.

 

Školský rok 2016/2017

Trieda I. C triedna učiteľka Mgr.Tatiana Búbelová

 

Školský rok 2015/2016

Trieda I. A triedny učiteľ PaedDr. Peter Ciho

Novinky

Kontakt

  • Súkromná stredná odborná škola ochrany osôb a majetku
    Vranovská 4, 851 01 Bratislava
  • +421 x 63812377 klapka 15
    0918 18 94 98

Fotoalbum