Navigácia

Zriaďovateľ školy

Štefan Kurilla

„Aikido nie je len športová disciplína. Je to životná filozofia. Šport stavia proti sebe silného a slabého, víťazstvo a porážku. My si kladieme iné ciele. V bojovom umení si dávate latky sám pre seba. Dnes som tu, zajtra chcem byť lepší."

 

 6. dan Aikido Dentó Iwama ryu Shin Shin Aiki Shurenkai,
 4. dan aikido Aikikai,
 3 tradičné Mokuroku v zbraniach,

 5. dan džudo,
 5. dan Systema Spetsnaz,
 1. dan Daito-ryu Aikijujutsu, 
 tréner I. triedy aikido a džudo, certifikovaný inštruktor sebaobrany a asistent inštruktora Combat streľby IBSSA.

 

Ing. Štefan Kurilla je absolventom Ekonomickej Univerzity, Fakulty podnikového managmentu a kvalifikovaným trénerom I. triedy v aikido, džudo a certifikovaný inštruktor Systemy Spetsnaz (systém vyvinutý pre potreby špeciálnych jednotiek ministerstva obrany a vnútra Ruskej federácie).

Je profesionálnym inštruktorom bojových umení a majiteľom a manažérom fitness centra. Vyučuje v 5 samostatných Aikido štúdiách a má viac ako 300 študentov.

Bojovým umeniam sa venuje od roku 1978 a je držiteľom 24 majstrovských stupňov v Aikido, Aikido zbraniach, Systema Spetsnaz a Džudo. Študoval pod vedením japonských majstrov priamo v Japonsku. Viedol tréningy v Rusku, Japonsku, USA, Kórei, Číne, Anglicku, Taliansku, Francúzsku, Maďarsku a Českej republike.

Je organizátorom a účastníkom VEČERA BOJOVÝCH UMENÍ - každoročnej najväčšej show bojových umení v SR a susedných štátoch od roku 1997. 

 

Bol ocenený ďakovným diplomom Ministra obrany SR, diplomom a vyznamenaním Ministerstva vnútra Ruskej federácie, ďakovným diplomom veteránov Spetsnaz z Ruska, ďakovným diplomom bezpečnostného špecialistu amerických jednotiek v Kórei a plaketami prezidenta Kórejskej federácie Aikikai a Pennsylvánskej Univerzity za rozvoj aikido.

V roku 2005 obsadil 1. miesto v taktickej streľbe amatérov v organizácii International Bodyguard & Security Services Association v konkurencii pracovníkov zo security sektora z 11 krajín, kde úspešne zložil skúšky na asistenta inštruktora sebaobrany a Combat streľby.

V roku 2006 organizoval 1. celosvetové ukážky aikido spojené s medzinárodným seminárom, ktorého sa zúčastnili odborníci z 23 krajín z troch kontinentov.

V roku 2007 bol certifikovaný diplomom a plaketou ako najlepší bojovník ''BEST FIGHTER'' v organizácii International Bodyguard & Security Services Association v konkurencii bodyguardov a pracovníkov security sektora z 10 krajín a úspešne zložil skúšku na inštruktora sebaobrany IBSSA.

V roku 2009 bol ocenený ďakovným diplomom štátneho tajomníka Ministerstva obrany SR za rozvoj bojových umení na Slovensku.

V roku 2009 bol ocenený ďakovným diplomom Ministerstva školstva SR za dlhoročnú prácu s mládežou v oblasti športu a rozvoja tradičných bojových umení na Slovensku.

www.wa.sk

Novinky

Kontakt

  • Súkromná stredná odborná škola ochrany osôb a majetku
    Vranovská 4, 851 01 Bratislava
  • +421 x 63812377 klapka 15
    0918 18 94 98

Fotoalbum