Navigácia

Zoznam tried › Trieda I.C

Triedny učiteľ: Mgr. Ján Štrpka
Odbor: ochrana osôb a majetku
Počet žiakov: 24, z toho chlapcov: 18 a dievčat: 6 • Rozvrh

© aScAgenda 2018.0.1076 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 20.11.2017

Novinky

Kontakt

  • Súkromná stredná odborná škola ochrany osôb a majetku
    Vranovská 4, 851 01 Bratislava
  • +421 x 63812377 klapka 15
    0918 18 94 98

Fotoalbum