Navigácia

Zoznam tried › Trieda I.C

Zoznamy žiakov: I.AI.BI.CII.AII.BII.CIII.AIII.BIII.CIV.AIV.B
Triedny učiteľ: Mgr. Ján Štrpka
Odbor: ochrana osôb a majetku
Počet žiakov: 25, z toho chlapcov: 18 a dievčat: 7 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Erik Bodorík
2    Filip Caban
3    Martin Erdélyi
4    Barbara Fegyveresová
5    Adam Hajdena
6    Dávid Hatala
7    Richard Heizer
8    Adam Hoc
9    Lucia Knihárová
10    Daniel Kocsis
11    Roman Kováč
12    Dominik Kramár
13    Marek Minársky
14    Roman Oparty
15    Diana Panczová
16    Lucia Petrufová
17    Robert Pružina
18    Jozef Richter
19    Carmen Roszipálová
20    Milan Švorc
21    Daniela Vajdová
22    Matúš Viskup
23    Peter Wolf
24    Samuel Zeman
25    Šarlota Zošiaková

© aScAgenda 2018.0.1067 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 22.09.2017

Novinky

Kontakt

  • Súkromná stredná odborná škola ochrany osôb a majetku
    Vranovská 4, 851 01 Bratislava
  • +421 x 63812377 klapka 15
    0918 18 94 98

Fotoalbum