Navigácia

Zoznam tried › Trieda I.B

Zoznamy žiakov: I.AI.BI.CII.AII.BII.CIII.AIII.BIII.CIV.AIV.B
Triedny učiteľ: PaedDr. Ladislav Štrba
Odbor: ochrana osôb a majetku
Počet žiakov: 24, z toho chlapcov: 16 a dievčat: 8 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Miloš Barna
2    Adam Benko
3    Ondrej Blaha
4    Barbora Borovčíková
5    Daniel Bujna
6    Lucia Ďuricová
7    Sebastián Haba
8    Tobias Hiner
9    Matúš Kaňka
10    Diana Nguyen Hung
11    Viktória Olejčíková
12    Lucia Pástorová
13    Dárius Pintér
14    Marek Salinka
15    Juraj Schenk
16    Mária Sirotová
17    Filip Sláma
18    Miroslava Strezenická
19    Denis Štvrtecký
20    Emin Tastekin
21    Viktória Valkovičová
22    Roman Višváder
23    Vladimír Vorochta
24    David Ďuriš

© aScAgenda 2018.0.1067 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 22.09.2017

Novinky

Kontakt

  • Súkromná stredná odborná škola ochrany osôb a majetku
    Vranovská 4, 851 01 Bratislava
  • +421 x 63812377 klapka 15
    0918 18 94 98

Fotoalbum