Navigácia

Zoznam tried › Trieda I.A

Zoznamy žiakov: I.AI.BI.CII.AII.BII.CIII.AIII.BIII.CIV.AIV.B
Triedny učiteľ: Ing. Tatiana Slobodníková
Odbor: ochrana osôb a majetku
Počet žiakov: 25, z toho chlapcov: 17 a dievčat: 8 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Michaela Baláková
2    Frederik Balla
3    Simona Barancová
4    Róbert Bocian
5    Peter Brázda
6    Denisa Cabadajová
7    Martin Cudrák
8    Dávid Dobiaš
9    Samuel Ďuriš
10    Marek Figura
11    Kevin Greš
12    Boris Hataš
13    Jaroslav Hitka
14    Samuel Jankových
15    Michaela Jergušová
16    Alex Kodýdek
17    Lucia Kostolániová
18    Matej Kulcsár
19    Tamara Michalíková
20    Andrej Oravec
21    Filip Pastrnák
22    Sofia Paxianová
23    Štefan Rajoš
24    Veronika Smolková
25    Sebastián Švarda

© aScAgenda 2018.0.1067 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 22.09.2017

Novinky

Kontakt

  • Súkromná stredná odborná škola ochrany osôb a majetku
    Vranovská 4, 851 01 Bratislava
  • +421 x 63812377 klapka 15
    0918 18 94 98

Fotoalbum