Navigácia

Zoznam tried › Trieda II.C

Zoznamy žiakov: I.AI.BI.CII.AII.BII.CIII.AIII.BIII.CIV.AIV.B
Triedny učiteľ: Mgr. Tatiana Búbelová
Odbor: ochrana osôb a majetku
Počet žiakov: 23, z toho chlapcov: 15 a dievčat: 8 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Dáša Baranová
2    Katarína Bielaková
3    Dominik Birkuš
4    Filip Bižák
5    Miroslav Budinský
6    Adrián Červík
7    Rastislav Ďurák
8    Zuzana Hlavandová
9    Marcel Hrúz
10    Viktória Hupková
12    Erik Kavecký
13    Kristián Kořalník
14    Timea Langová
15    Marek Masaryk
16    Jakub Muškát
17    Roderik Pastorok
18    Kristián Prochyra
19    Hana Roštecká
20    Barbora Skočková
21    Lucia Skyvová
22    Marek Stieranka
23    Jozef Takács
24    Sebastián Vaňa

© aScAgenda 2018.0.1067 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 22.09.2017

Novinky

Kontakt

  • Súkromná stredná odborná škola ochrany osôb a majetku
    Vranovská 4, 851 01 Bratislava
  • +421 x 63812377 klapka 15
    0918 18 94 98

Fotoalbum