Navigácia

Zoznam tried › Trieda II.B

Zoznamy žiakov: I.AI.BI.CII.AII.BII.CIII.AIII.BIII.CIV.AIV.B
Triedny učiteľ: RNDr. Milada Kmeťová
Odbor: ochrana osôb a majetku
Počet žiakov: 20, z toho chlapcov: 12 a dievčat: 8 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Jaroslava Andrejčíková
2    Nicola Bartošová
3    Patrik Cvacho
4    Patrik Časnocha
5    Adam Gabaš
6    Noémi Gyurkovics
7    Sebastián Marko Jezildžič
8    Zuzana Kalašová
9    Martin Kavivanov
10    Erik Kmeť
11    Jozef Kováčik
12    Vladimíra Manáková
13    Peter Konrád Orbán
14    Patrik Országh
15    Norbert Polakovič
16    Sára Reháková
17    Paulína Stohlová
18    Martin Uhrík
19    Kateřina Volhejnová
20    Ján Timotej Žiška

© aScAgenda 2018.0.1067 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 22.09.2017

Novinky

Kontakt

  • Súkromná stredná odborná škola ochrany osôb a majetku
    Vranovská 4, 851 01 Bratislava
  • +421 x 63812377 klapka 15
    0918 18 94 98

Fotoalbum