Navigácia

Zoznam tried › Trieda II.B

Triedny učiteľ: RNDr. Milada Kmeťová
Odbor: ochrana osôb a majetku
Počet žiakov: 19, z toho chlapcov: 12 a dievčat: 7 • Rozvrh

© aScAgenda 2018.0.1076 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 20.11.2017

Novinky

Kontakt

  • Súkromná stredná odborná škola ochrany osôb a majetku
    Vranovská 4, 851 01 Bratislava
  • +421 x 63812377 klapka 15
    0918 18 94 98

Fotoalbum