Navigácia

Zoznam tried › Trieda II.A

Zoznamy žiakov: I.AI.BI.CII.AII.BII.CIII.AIII.BIII.CIV.AIV.B
Triedny učiteľ: Mgr. Helena Klimová, MBA
Odbor: ochrana osôb a majetku
Počet žiakov: 24, z toho chlapcov: 17 a dievčat: 7 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Alexandra Almašiová
2    Maximilián Arendáš
3    Viktória Horečná
4    Dominik Horváth
5    Dmytro Hoshchuk
6    Pavel Jurík
7    Dušan Kazmér
8    Margita Koričárová
9    Enriko Krajčovič
10    Patrik Macháček
11    Diana Marková
12    Tomáš Masár
13    Dominik Maťuš
14    Peter Novák
15    Denis Oravec
16    Darko Paus
17    Maximilián Riha
18    Natália Ružičková
19    Petra Šturdzíková
20    Jakub Trojan
21    Erik Zedníček
22    Ján Ziberi
23    Nikolas Žilinec
24    Žaneta Žilineková

© aScAgenda 2018.0.1067 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 22.09.2017

Novinky

Kontakt

  • Súkromná stredná odborná škola ochrany osôb a majetku
    Vranovská 4, 851 01 Bratislava
  • +421 x 63812377 klapka 15
    0918 18 94 98

Fotoalbum