Navigácia

Zoznam tried › Trieda III.C

Zoznamy žiakov: I.AI.BI.CII.AII.BII.CIII.AIII.BIII.CIV.AIV.B
Triedny učiteľ: Ing. Milan Drgoň
Odbor: ochrana osôb a majetku
Počet žiakov: 21, z toho chlapcov: 16 a dievčat: 5 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Erik Bakoš
2    Bernard Brunovský
3    Peter Cservenka
4    Veronika Černáková
5    Jakub Danko
6    Patrik Dian
7    Richard Frölich
8    Kristína Gemainerová
9    Mária Haššová
10    Timotej Kičin
11    Erik Kováč
12    Richard Lehocký
13    Peter Liška
14    Adam Pitoňák
15    Daniel Pohronský
16    Marek Potočka
17    Mária Samková
18    Adam Seres
19    Rebeka Šulejová
20    Dušan Végh
21    Patrik Vlčák

© aScAgenda 2018.0.1067 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 22.09.2017

Novinky

Kontakt

  • Súkromná stredná odborná škola ochrany osôb a majetku
    Vranovská 4, 851 01 Bratislava
  • +421 x 63812377 klapka 15
    0918 18 94 98

Fotoalbum