Navigácia

Zoznam tried › Trieda III.C

Triedny učiteľ: Ing. Milan Drgoň
Odbor: ochrana osôb a majetku
Počet žiakov: 21, z toho chlapcov: 16 a dievčat: 5 • Rozvrh

© aScAgenda 2018.0.1109 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 14.06.2018

Novinky

Kontakt

  • Súkromná stredná odborná škola ochrany osôb a majetku
    Vranovská 4, 851 01 Bratislava
  • +421 x 63812377 klapka 15
    0918 18 94 98

Fotoalbum