Navigácia

Zoznam tried › Trieda III.B

Zoznamy žiakov: I.AI.BI.CII.AII.BII.CIII.AIII.BIII.CIV.AIV.B
Triedny učiteľ: Mgr. Martin Zagorov
Odbor: ochrana osôb a majetku
Počet žiakov: 22, z toho chlapcov: 16 a dievčat: 6 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Sandra Cesneková
2    Lukáš Cipko
3    Mária Darnadyová
4    Marek Fabo
5    Marcel Herud
6    Jaroslav Hutník
7    Patrik Karlovský
8    Daniel Kurek
9    Gabriel Samuel Muzika
10    Nicolas Nagy
11    Ivan Plachetka
12    Daniel Pribiš
13    Dávid Rác
14    Sarah Schwarzová
15    Patrik Šoufl
16    Marek Štiber
17    Ladislav Valkár
18    Zdenka Vilhanová
19    Ján Vírok
20    Jozef Vrbata
21    Sabína Wenzlová
22    Nikola Zámečníková

© aScAgenda 2018.0.1067 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 22.09.2017

Novinky

Kontakt

  • Súkromná stredná odborná škola ochrany osôb a majetku
    Vranovská 4, 851 01 Bratislava
  • +421 x 63812377 klapka 15
    0918 18 94 98

Fotoalbum