Navigácia

Zoznam tried › Trieda III.B

Triedny učiteľ: Mgr. Martin Zagorov
Odbor: ochrana osôb a majetku
Počet žiakov: 22, z toho chlapcov: 16 a dievčat: 6 • Rozvrh

© aScAgenda 2018.0.1085 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 16.02.2018

Novinky

Kontakt

  • Súkromná stredná odborná škola ochrany osôb a majetku
    Vranovská 4, 851 01 Bratislava
  • +421 x 63812377 klapka 15
    0918 18 94 98

Fotoalbum