Navigácia

Zoznam tried › Trieda III.A

Zoznamy žiakov: I.AI.BI.CII.AII.BII.CIII.AIII.BIII.CIV.AIV.B
Triedny učiteľ: PaedDr. Peter Ciho
Odbor: ochrana osôb a majetku
Počet žiakov: 25, z toho chlapcov: 15 a dievčat: 10 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Michaela Baďurová
2    Kristína Blažeková
3    Erich Bučko
4    Andrej Ferenčík
5    Anna Funtíková
6    Richard Hargaš
7    Zoltán Horváth
8    Michael Hrdý
9    Natália Jeleňová
10    Matej Karšay
11    Viviána Kerekesová
12    Pavol Koričár
13    Veronika Kováčová
14    Miroslav Kubrický
15    Veronika Kucbelová
16    Patrik Kuki
17    Zalmai Ramon Masodi
18    Adam Murko
19    Ľuboš Novotný
20    Simona Popluhárová
21    Vanessa Pružinová
22    Kristián Sifka
23    Dominika Szlamenková
24    Dávid Šajben
25    Erik Zelinka

© aScAgenda 2018.0.1067 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 22.09.2017

Novinky

Kontakt

  • Súkromná stredná odborná škola ochrany osôb a majetku
    Vranovská 4, 851 01 Bratislava
  • +421 x 63812377 klapka 15
    0918 18 94 98

Fotoalbum