Navigácia

Zoznam tried › Trieda IV.B

Zoznamy žiakov: I.AI.BI.CII.AII.BII.CIII.AIII.BIII.CIV.AIV.B
Triedny učiteľ: PaedDr. Mária Zacharová
Odbor: ochrana osôb a majetku
Počet žiakov: 19, z toho chlapcov: 15 a dievčat: 4 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Barbora Bartalská
2    Ján Beke
3    Martina Diková
4    Martin Dorušinec
5    René Gál
6    Ján Gavlas
7    David Hájek
8    Filip Ivanič
9    Frederik Jánoška
10    David Kardoš
11    Kevin Katona
12    Miroslav Kopča
13    Brian Kováč
14    Milan Lančarič
15    Andrej Rataj
16    Patrik Schmidt
17    Ivana Solmošiová
18    Lukáš Ulický
19    Martina Zajaková

© aScAgenda 2018.0.1067 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 22.09.2017

Novinky

Kontakt

  • Súkromná stredná odborná škola ochrany osôb a majetku
    Vranovská 4, 851 01 Bratislava
  • +421 x 63812377 klapka 15
    0918 18 94 98

Fotoalbum