Navigácia

Zoznam učiteľov

E-mail
 
 
Ing. Svatopluk Škápík ŠS Rozvrh
Riaditeľ
rssosoom@gmail.com
 
 
Ing. Milan Strojný SN Rozvrh
Zástupca riaditeľa
zast.skolyoom@gmail.com
 
 
Ing. Pavol Brunovský BR Rozvrh
Učiteľ
strelecka.akademia@gmail.com
 
 
Mgr. Marcel Burkert BM Rozvrh
Učiteľ
marcel.burkert@gmail.com
 
 
PaedDr. Peter Ciho CP Rozvrh
Triedny učiteľ: IV.A
Zástupca v triede: IV.C
Vedie krúžok: Sebaobrana a taktika zákrokov
peter.ciho@gmail.com
 
 
Mgr. Natália Čavojská ČN Rozvrh
Učiteľka
Zástupca v triede: I.B
n.cavojska@gmail.com
 
 
Ing. Milan Drgoň DM Rozvrh
Triedny učiteľ: IV.C
Zástupca v triede: IV.A
Vedie krúžok: Strelecký krúžok
Vedie krúžok: Taktický krúžok
midr0105@azet.sk
 
 
PhDr. Mária Fureková FM Rozvrh
Triedna učiteľka: I.A
Zástupca v triede: I.C
Vedie krúžok: Konverzácia z NEJ
Vedie krúžok: Konverzácia z RUJ
maria_furekova@yahoo.com
 
 
Mgr. Jana Galbová GJ Rozvrh
Triedna učiteľka: II.B
galbova@hotmail.com
 
 
Mgr. Miroslav Holčík HM Rozvrh
Učiteľ
miro.holcik@gmail.com
 
 
Mgr. Katarína Hurbanová HK Rozvrh
Učiteľka
Vedie krúžok: Doučovanie z matematiky
khurbanova@gmail.com
 
 
Ing. Miroslav Kadlec KA Rozvrh
Učiteľ
kadlomir@hotmail.com
 
 
Mgr. Helena Klimová, MBA KH Rozvrh
Triedna učiteľka: III.A
Zástupca v triede: II.A
Vedie krúžok: Etiketa - spoločenské správanie
helenka.klimova@gmail.com
 
 
RNDr. Milada Kmeťová KM Rozvrh
Triedna učiteľka: III.B
Vedie krúžok: Matematický krúžok
miladakmetova@szm.sk
 
 
Mgr., Ing. Jarmila Kočišová KJ Rozvrh
Triedna učiteľka: IV.B
Zástupca v triede: III.B
Zástupca v triede: III.C
Vedie krúžok: NEJ- Auf Deutsch
Vedie krúžok: Slovenčina - maturita
jarmilakocisova@seznam.cz
 
 
Mgr. Irena Košírelová, PhD. KI Rozvrh
Učiteľka
irena.kosirelova@gmail.com
 
 
Ing. Alica Kováčová KV Rozvrh
Triedna učiteľka: III.C
Zástupca v triede: IV.B
kovacovaalica@gmail.com
 
 
Mgr. Zuzana Kubešová KZ Rozvrh
Triedna učiteľka: I.B
kubesovaskola@gmail.com
 
 
Ing. Lívia Kunst Krížová, PhD. KL Rozvrh
Učiteľka
livia.krizova@gmail.com
 
 
Ing. Štefan Kurilla Rozvrh
Učiteľ
Vedie krúžok: AIKIDO
 
 
Mgr. Michal Laurinec LM Rozvrh
Triedny učiteľ: I.C
Zástupca v triede: I.A
laurinecmichal@gmail.com
 
 
Ing. Tatiana Slobodníková ST Rozvrh
Triedna učiteľka: II.A
Zástupca v triede: II.C
Vedie krúžok: Angličtina bez stresu
tatiana.slobodnikova@gmail.com
 
 
Mgr. Ján Štrpka ŠJ Rozvrh
Triedny učiteľ: II.C
Zástupca v triede: III.A
Vedie krúžok: Miesto činu
jano.strpka@gmail.com
 
 
Ing. Vlasta Vaculová VV Rozvrh
Učiteľka
Zástupca v triede: II.B
vlasta.v@centrum.sk
 
 
Janka Jankovičová JJ Tajomníčka
taj.skolyoom@gmail.com

© aScAgenda 2019.0.1147 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 21.01.2019

Novinky

Kontakt

  • Súkromná stredná odborná škola ochrany osôb a majetku
    Vranovská 4, 851 01 Bratislava
  • +421 x 63812377 klapka 15
    0918 18 94 98

Fotoalbum