Navigácia

Zoznam učiteľov

E-mail
 
 
Ing. Svatopluk Škápík ŠS Rozvrh
Riaditeľ
rssosoom@gmail.com
 
 
Ing. Milan Strojný SN Rozvrh
Zástupca riaditeľa
zast.skolyoom@gmail.com
 
 
Ing. Pavol Brunovský BR Rozvrh
Učiteľ
strelecka.akademia@gmail.com
 
 
Mgr. Tatiana Búbelová BT Rozvrh
Triedna učiteľka: II.C
Vedie krúžok: Ruštinár
t.bubelova1@gmail.com
 
 
PaedDr. Peter Ciho CP Rozvrh
Triedny učiteľ: III.A
Vedie krúžok: Sebaobrana a taktika zákrokov
peter.ciho@gmail.com
 
 
Ing. Milan Drgoň DM Rozvrh
Triedny učiteľ: III.C
Vedie krúžok: Strelecký krúžok
Vedie krúžok: Taktický krúžok
midr0105@azet.sk
 
 
PhDr. Mária Fureková FM Rozvrh
Triedna učiteľka: IV.A
Vedie krúžok: Konverzácia z NEJ
Vedie krúžok: Konverzácia z RUJ
maria_furekova@yahoo.com
 
 
Mgr. Miroslav Holčík HM Učiteľ
miro.holcik@gmail.com
 
 
Ing. Miroslav Kadlec KA Rozvrh
Učiteľ
kadlomir@hotmail.com
 
 
Mgr. Helena Klimová, MBA KH Rozvrh
Triedna učiteľka: II.A
Vedie krúžok: Etiketa - spoločenské správanie
helenka.klimova@gmail.com
 
 
RNDr. Milada Kmeťová KM Rozvrh
Triedna učiteľka: II.B
Vedie krúžok: Matematický krúžok
miladakmetova@szm.sk
 
 
Mgr., Ing. Jarmila Kočišová KJ Rozvrh
Triedna učiteľka: III.B
jarmilakocisova@seznam.cz
 
 
Mgr. Branislav Kolenič KB Rozvrh
Triedny učiteľ: I.B
branislavkolenic@outlook.com; fil.b.kolenic@gmail
 
 
Ing. Lívia Kunst Krížová, PhD. KL Učiteľka
livia.krizova@gmail.com
 
 
Ing. Štefan Kurilla Rozvrh
Učiteľ
Vedie krúžok: AIKIDO
 
 
Mgr. Lucia Lacková LL Rozvrh
Učiteľka
Vedie krúžok: Slovenčina polopate
lucilackova@gmail.com
 
 
Ing. Tatiana Slobodníková ST Rozvrh
Triedna učiteľka: I.A
Vedie krúžok: Angličtina bez stresu
tatiana.slobodnikova@gmail.com
 
 
Mgr. Ján Štrpka ŠJ Rozvrh
Triedny učiteľ: I.C
Vedie krúžok: Miesto činu
jano.strpka@gmail.com
 
 
Ing. Jana Švihoríková SV Rozvrh
Učiteľka
svihorja@atlas.sk
 
 
PaedDr. Mária Zacharová ZM Rozvrh
Triedna učiteľka: IV.B
Vedie krúžok: Doučovanie z Angličtiny
zacharova.maria@gmail.com
 
 
Janka Jankovičová JJ Tajomníčka
taj.skolyoom@gmail.com

© aScAgenda 2019.0.1117 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 02.08.2018

Novinky

Kontakt

  • Súkromná stredná odborná škola ochrany osôb a majetku
    Vranovská 4, 851 01 Bratislava
  • +421 x 63812377 klapka 15
    0918 18 94 98

Fotoalbum