Navigácia

 • NEBUĎ OTROK DROG 4 - Súťaž pre žiakov

 • Súťaž z oblasti finančnej gramotnosti.

  Súťaž z oblasti finančnej gramotnosti. - Obrázok 1

  Súťaž o najlepší projekt z oblasti finančnej gramotnosti v školskom roku 2016/2017.

   

  Tak ako v uplynulom školskom roku aj v tomto prebiehalo školské kolo súťaže o najlepší projekt v Manažmente osobných financií. Súťaže sa zúčastnili všetci žiaci prvých ročníkov. 

  Najlepší z prvákov sú:

   

  1. miesto Margita KORIČÁROVÁ z I. A

  2. miesto Viktória HOREČNÁ z I. A

  3. miesto Nikola SEMANČÍKOVÁ z I. C a Paulína STOHLOVÁ z I. B 

   

  Všetkým účastníkom súťaže ďakujeme a víťazom srdečne gratulujeme.

   

  Mgr. Helena Klimová - organizátorka súťaže 

 • Otvorenie šk. roku 2017/2018 a Adaptačný kurz

  Otvorenie šk. roku 2017/2018 a Adaptačný kurz - Obrázok 1

  Slávnostné otvorenie školského roku 2017/2018 sa koná

  4. septembra 2017 o 9.00 hod. v telocvični

  Príchod žiakov 1 ročníka do školy je najneskôr do 8.00 hod.

  Príchod žiakov 2-4 ročníka do školy je najneskôr do 8.30 hod.

  ZOZNAMY ŽIAKOV

  Ústroj žiakov 1 ročníka - slávnostná vlastná

  (tmavé dlhé nohavice/tmava sukňa + košeľa s dlhými rukávmi)

   

  !!! Ústroj žiakov 2 - 4 ročníka: Povinná Školská rovnošata !!!

  (čierne dlhé nohavice/čierna sukňa, školská modrá košeľa, školská modrá kravata)

   

  Žiaci 1 ročníka absolvujú v čase 4.9. - 6.9.2017 adaptačný kurz.

  Pokyny na adaptačný kurz si môžete pozrieť  tu: POKYNY !!!

  Všetci žiaci prvého ročníka sú povinný si tieto pokyny preštudovať a riadiť sa nimi !!!

   

 • Vyjadrenie zriaďovateľa a vedenia školy.

  "Súkromná stredná odborná škola ochrany osôb a majetku Bratislava sa dištancuje od všetkých tvrdení uvedených v médiách, ktoré zaraďujú našu školu a jej niektorých predstaviteľov do organizácií, ktoré by mali podporovať akékoľvek subjekty a inštitúcie vykonávajúce aktivity ohrozujúce štátne, národné a bezpečnostné záujmy Slovenskej republiky.

  Naša škola je akreditovanou inštitúciou Ministerstvom školstva Slovenskej republiky, budovanou na základoch a zásadách humanizmu, solidarity, demokracie a pevného partnerstva s Európskou úniou.

  Škola pri svojom vyučovacom procese spolupracuje aj s Ministerstvom vnútra SR, Ministerstvom obrany SR ako aj Policajným zborom SR.

  Zaťahovanie našej školy do politických a mocenských bojov vybraných subjektov politickej scény na Slovensku odmietame, a nebudeme sa ich zúčastňovať a nebudeme ani ich prostredníkom."

 • OPRAVNÉ SKÚŠKY sa konajú 28.8.2017 a 30.8.2017

   

   

  OPRAVNÉ SKÚŠKY sa konajú 28.8.2017 a 30.8.2017 od 9.00 hod.

  Nástup všetkých skúšaných žiakov je 8.30 hod.

  Je potrebné priniesť doklad o zaplatení poplatku za skúšku v zmysle smernice o poplatkoch.

   

  OPRAVNÉ SKÚŠKY sa konajú 28.8.2017 a 30.8.2017 - Obrázok 1

 • PČOZ MS 2017

  Maturity 2016/2017

  Praktická časť odbornej zložky MS 2017

  Do galérie Maturity 2017 boli pridané fotografie.

  Otvorenie praktickej časti odbornej zložky sa koná o 8.00 hod.

  Začiatok skúšky prvého žiaka je stanovený na 08.30 hod.

   

  Trieda / študijný odbor

  Počet žiakov

  Termín praktickej časti odbornej zložky MS

  IV.A / 9245 M – ochrana osôb a majetku

  15

  15. máj 2017

  8.30 – 14.45 hod.

  IV.B / 9245 M – ochrana osôb a majetku

  14

  16. máj 2017

  8.30 – 14.25 hod.

  IV.A, IV.B / 9245 M – ochrana osôb a majetku

  14 (7+7)

  17. máj 2017

  8.30 – 14.25 hod.

   

  Nástup žiakov maturantov je 7.45 hod. (ústroj - školská rovnošata + športové oblečenie)

  Miestnosť na prípravu maturantov a prezliekanie – učebňa č. 26

  Miestnosť na prípravu figurantov a prezliekanie – učebňa č. 28

   

  Pomocníci na PČOZ – figuranti:

  Pondelok 15. 05. 2017 všetci žiaci triedy III. A (nástup žiakov 7.45 hod, športové oblečenie + školské tričko)

  Utorok 16. 05. 2017 všetci žiaci triedy III. B (nástup žiakov 7.45 hod, športové oblečenie
  + školské tričko
  )

  Streda 17. 05. 2017 vybraní žiaci tried III.A a III. B (nástup žiakov 7.45 hod, športové oblečenie + školské tričko)

   

  Predmetová maturitná komisia pre praktickú časť odbornej zložky maturitnej  skúšky

   

  Predseda školskej maturitnej komisie: PhDr. Daniela CAPEKOVÁ

  (Spojená škola, Mokrohájska 3, 844 13 Bratislava)

  PMK – predmetová maturitná komisia:       Praktická časť odbornej zložky

  Predseda PMK:          pplk. JUDr. Rastislav HAJKO PhD. (SOŠ PZ Pezinok))

  Učitelia odborných predmetov :      PaedDr. Peter Ciho

                                                          Ing. Svatopluk Škápík

  Delegovaný zástupca stavovskej (profesijnej) organizácie:

  Slovenská komora súkromnej bezpečnosti (SKSB): PhDr. Jozef Sedlák

 • Ďakovný list škole - Kačín 2017

  Ďakovný list žiakom za vystúpenie na oslavách Dňa detí na Kačíne 10. 6. 2017.

  Účastníci:

  Ing. MIlan Strojný

  Žiaci:

  Kavivanov Martin I.B, Žiška Ján Timotej I.B, Muškát Jakub I.C,.Masaryk Marek I.C, Prochyra Kristián I.C, Cipko Lukáš II.B, Karlovský Patrik II.B

  Ďakovný list škole - Kačín 2017 - Obrázok 1

  Ďakovný list škole - Kačín 2017 - Obrázok 2 Ďakovný list škole - Kačín 2017 - Obrázok 3 Ďakovný list škole - Kačín 2017 - Obrázok 4Ďakovný list škole - Kačín 2017 - Obrázok 5 Ďakovný list škole - Kačín 2017 - Obrázok 6 Ďakovný list škole - Kačín 2017 - Obrázok 7Ďakovný list škole - Kačín 2017 - Obrázok 8 Ďakovný list škole - Kačín 2017 - Obrázok 9 Ďakovný list škole - Kačín 2017 - Obrázok 10Ďakovný list škole - Kačín 2017 - Obrázok 11 Ďakovný list škole - Kačín 2017 - Obrázok 12 Ďakovný list škole - Kačín 2017 - Obrázok 13Ďakovný list škole - Kačín 2017 - Obrázok 14 Ďakovný list škole - Kačín 2017 - Obrázok 15 Ďakovný list škole - Kačín 2017 - Obrázok 16Ďakovný list škole - Kačín 2017 - Obrázok 17 Ďakovný list škole - Kačín 2017 - Obrázok 18 Ďakovný list škole - Kačín 2017 - Obrázok 19Ďakovný list škole - Kačín 2017 - Obrázok 20 Ďakovný list škole - Kačín 2017 - Obrázok 21 Ďakovný list škole - Kačín 2017 - Obrázok 22Ďakovný list škole - Kačín 2017 - Obrázok 23 Ďakovný list škole - Kačín 2017 - Obrázok 24 Ďakovný list škole - Kačín 2017 - Obrázok 25Ďakovný list škole - Kačín 2017 - Obrázok 26 Ďakovný list škole - Kačín 2017 - Obrázok 27 Ďakovný list škole - Kačín 2017 - Obrázok 28

 • Benefičný koncert - Rytmus a Strapo

  Poďakovanie od organizátorov koncertu:

  Vážený pán Kurilla, vážený pán riaditeľ, pán zástupca

  ĎAKUJEM Vám v mene OZ Úsmev pre Záhorie za skvelú prácu vašich žiakov na benefičnom koncerte. Chovanie a spôsobilosť žiakov bola na vysoko profesionálnej úrovni napriek ich mladému veku. Z viacerých strán počúvam chváli na prácu vašich žiakov. Som nesmierne rád, že sme nadviazali túto spoluprácu a mohli tiež odprezentovať vašu školu. Potešilo nás aj vaše pútavé vystúpenie, ktoré bolo spestrením našej akcie.

  Týmto mailom Vám chcem tlmočiť chválu na vašich žiakov, ktorú som dostal. A nie je to len o slovách, ale aj o tom, že na koncerte sa nestal žiadny incident ani zranenie či úraz čo svedčí o výsledkoch vašej kvalitnej výučby. Ešte raz jedno veľké ĎAKUJEM.

  S pozdravom

  Peter Hallon
  predseda OZ Úsmev pre Záhorie

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


  FOTOGALÉRIA z koncertu.

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   

  Pozývame Vás na benefičný koncert na ktorom žiaci našej školy budú pomáhať pri jeho organizácií a zaroveň vystúpia s krátkou ukážkou profesijnej sebeobrany.

  Populárny slovenský raper Patrik „Rytmus“ Vrbovský rozospieva Malacky už prvého mája na miestnom kúpalisku. Okrem obľúbeného speváka sa na pódiu predstavia aj súčasné hviezdy ako Strapo, DJ Euro a DJ Miss Rodez. Benefičný koncert organizuje občianske združenie Úsmev pre Záhorie a výťažok z dobrovoľného vstupného poputuje na dobrú vec. 

  http://zahori.sk/39657/prveho-maja-zaspieva-malackam-rytmus/

  Vstupné na koncert je dobrovoľné a celý výťažok bude odovzdaný vybraným organizáciám. Benefičný koncert umelcov začína na kúpalisku v Malackách o 16.00 hod. 

  Benefičný koncert - Rytmus a Strapo - Obrázok 1 Benefičný koncert - Rytmus a Strapo - Obrázok 2 Benefičný koncert - Rytmus a Strapo - Obrázok 3

 • Letné prázdniny

  Vedenie  školy

  želá

  všetkým  svojím  študentom  a  zamestnancom

  krásne  prázdninové  dni  a  veľa  oddychu!

   

  LETNÉ PRÁZDNINY     1. 7. - 31. 8. 2017

   

  ____________________________________________________________________________ 

   

 • Triedny aktív rodičov - 20.4.2017 o 17.00 hod.

  Triedny aktív rodičov sa bude konať vo ŠTVRTOK 20. 04. 2017 o 17.00 hod. 

   

  I.A - učebňa č. 38 tr. uč. Mgr. Klimová

  I.B - učebňa č. 32 tr. uč. Mgr. Gudová

  I.C - učebňa č. 35 tr. uč. Mgr. Búbelová

  II.A - učebňa č. 28 tr. uč. PaedDr. Ciho

  II.B - učebňa č. 29 tr. uč. Mgr. Zagorov

  II.C - učebňa č. 24b zasadačka tr. uč. Ing. Drgoň 

  III.A - učebňa č. 33 tr. uč. PhDr. Kočišová 

  III.B - učebňa č. 36 tr. uč. PaedDr. Zacharová 

  IV.A - učebňa č. 39 tr. uč. PhDr. Fureková

  IV.B - učebňa č. 26 tr. uč. RNDr. Kmeťová

 • 25. 6. 2017

  Do galérie Športový deň 23.6.2017 boli pridané fotografie.

 • Výsledky - Talentové prijímacie skúšky 2017/2018

  Súkromná stredná odborná škola ochrany osôb a majetku,

  Vranovská 4, 851 01 Bratislava

   

  Zoznamy prijatých/neprijatých uchádzačov. 

  Súčasne budú zasielané poštou rozhodnutia riaditeľa o prijatí/neprijatí uchádzačov.

   

   

  Talentové skúšky 2017/2018: Výsledky
     

  prijatý/neprijatý

  TS 2017/01 prijatý
  TS 2017/02 prijatá
  TS 2017/03 prijatý
  TS 2017/04 prijatý
  TS 2017/05 neprijatý
  TS 2017/06 prijatý
  TS 2017/07 prijatý
  TS 2017/08 -
  TS 2017/09 neprijatá
  TS 2017/10 neprijatá
  TS 2017/11 prijatá
  TS 2017/12 prijatá
  TS 2017/13 neprijatý
  TS 2017/14 prijatá
  TS 2017/15 neprijatá
  TS 2017/16 prijatý
  TS 2017/17 neprijatý
  TS 2017/18 neprijatý
  TS 2017/19 prijatý
  TS 2017/20 neprijatá
  TS 2017/21 prijatý
  TS 2017/22 neprijatý
  TS 2017/23 prijatý
  TS 2017/24 prijatý
  TS 2017/25 prijatý
  TS 2017/26 prijatý
  TS 2017/27 prijatý
  TS 2017/28 -
  TS 2017/29 prijatý
  TS 2017/30 neprijatá
  TS 2017/31 prijatá
  TS 2017/32 neprijatý
  TS 2017/33 neprijatý
  TS 2017/34 prijatý
  TS 2017/35 prijatý
  TS 2017/36 prijatá
  TS 2017/37 prijatá
  TS 2017/38 neprijatý
  TS 2017/39 prijatý
  TS 2017/40 prijatý
  TS 2017/41 prijatý
  TS 2017/42 prijatý
  TS 2017/43 neprijatá
  TS 2017/44 -
  TS 2017/45 prijatý
  TS 2017/46 prijatý
  TS 2017/47 prijatá
  TS 2017/48 neprijatý
  TS 2017/49 prijatá
  TS 2017/50 neprijatá
  TS 2017/51 prijatý
  TS 2017/52 neprijatý
  TS 2017/53 prijatý
  TS 2017/54 prijatý
  TS 2017/55 prijatý
  TS 2017/56 prijatý
  TS 2017/57 prijatá
  TS 2017/58 prijatá
  TS 2017/59 neprijatý
  TS 2017/60 neprijatý
  TS 2017/61 prijatá
  TS 2017/62 prijatý
  TS 2017/64 prijatá
  TS 2017/65 neprijatý
  TS 2017/66 prijatý
  TS 2017/67 neprijatá
  TS 2017/68 neprijatá
  TS 2017/69 neprijatý
  TS 2017/70 prijatý
  TS 2017/71 prijatý
  TS 2017/72 prijatá
  TS 2017/73 prijatý
  TS 2017/74 prijatý
  TS 2017/75 prijatý
  TS 2017/76 neprijatý
  TS 2017/77 prijatý
  TS 2017/79 neprijatá
  TS 2017/80 neprijatý
  TS 2017/81 neprijatá
  TS 2017/82 neprijatý
  TS 2017/83 prijatý
  TS 2017/84 prijatý
  TS 2017/85 prijatý
  TS 2017/86 -
  TS 2017/87 prijatá
  TS 2017/88 neprijatá
  TS 2017/89 prijatá
  TS 2017/90 prijatý
  TS 2017/91 prijatý
  TS 2017/92 prijatý
  TS 2017/93 prijatý
  TS 2017/94 prijatý
  TS 2017/95 -
  TS 2017/96 prijatý
  TS 2017/97 prijatá
  TS 2017/98 prijatý
  TS 2017/99 prijatá
  TS 2017/100 prijatý
  TS 2017/101 prijatá
  TS 2017/102 prijatý
  TS 2017/103 neprijatý
  TS 2017/104 prijatá
  TS 2017/105 prijatý
  TS 2017/106 neprijatý
  TS 2017/107 -
  TS 2017/108 neprijatá
  TS 2017/109 prijatý
  TS 2017/110 prijatý
  TS 2017/111 prijatá
  TS 2017/112 prijatý
  TS 2017/114 prijatá
  TS 2017/115 prijatý
  TS 2017/116 prijatý
  TS 2017/117 prijatá
  TS 2017/118 prijatá
  TS 2017/119 prijatý
  TS 2017/120 prijatá
  TS 2017/121 prijatý
  TS 2017/122 prijatá
  TS 2017/123 prijatý
  TS 2017/125 prijatý
  TS 2017/127 prijatý
  TS 2017/128 neprijatý
  TS 2017/129 prijatý
  TS 2017/130 neprijatý

   

   

  Riaditeľ školy určuje termíny talentových prijímacích skúšok na školu takto:

  1. riadny termín   28. 3. 2017

  2. riadny termín   29. 3. 2017

  náhradný termín   11. 04. 2017

   

  Podrobné kritéria na talentové prijímacie konanie najdete TU .

   

  V prípade záujmu ponúkame potencionálnym uchádzačom o štúdium individuálne konzultácie k prijímacím skúškam na základe dohovoru na tel. čísle: 0918 18 94 98 alebo emaily: zast.skolyoom@gmail.com.

 • Dni Petržalky 17.6.2017

  Do galérie Dni Petržalky 2017 boli pridané fotografie.

   

  Krátko po 11. hodine doobeda vybehla na pódium v areáli dostihovej dráhy partia desiatich mladých mužov. Počas viac ako pätnástich minút predviedli ako sa správne brániť pri útoku jeden na jedného, útoku viacerých osôb, odzbrojiť útočníka so zbraňou, nožom, či palicou. Na konci vzrušujúceho vystúpenia sa mladé dievča ubránilo trom útočníkom a hraný policajný zásah ich v putách odviedol do zákulisia. Zožatý potlesk bol zaslúžený.

  Vystúpenie prilákalo niekoľko desiatok divákov a neunikli mu ani pohľady okoloidúcich. Profesionálne zvládnuté chvaty a obranná technika sa v takejto prezentácií často nevidia. Aj práve preto si žiaci našej Súkromnej strednej odbornej školy ochrany osôb a majetku užili ovácie a následne aj záujem publika.

  Dni Petržalky sa konajú každý rok pod záštitou Kultúrneho zariadenia Petržalky – KZP. Okrem bohatého kultúrneho a zábavného programu, poskytuje aj priestor na prezentáciu škôl.

  Čo z našej školy mali diváci a návštevníci šancu vidieť?

  Žiaci prvého a druhého ročníka, pod vedením zástupcu riaditeľa školy Ing. Milana Strojného a učiteľa špeciálnej bezpečnostnej prípravy Ing. Milana Drgoňa, predviedli kombináciu bojových umení – Aikido, Karate, Judo, Muay Thai a iné bojové umenia – ktorých mix vyučujeme na špeciálnej telesnej výchove ako profesijnú sebaobranu.

  Poďakovanie za reprezentáciu školy patrí: Veronike Černákovej, Samuelovi Gabrielovi, Patrikovi Karlovskému, Lukášovi Cipkovi, Erikovi Kmeťovi, Jakubovi Muškátovi, Kristiínovi Prochyrovi, Marekovi Masarykovi, Jaroslave Andrejčíkovej, a Dominikovi Birkušovi.

  Všetky modelové situácie, vopred nacvičené a perfektne zvládnuté, boli o schopnosti ubrániť sa voči presile osôb, alebo zbraní. Každý súboj sa skončil spacifikovaním útočníka a jeho bezpečným zadržaním. Je to jedna z vecí, ktorú pán Drgoň neustále opakuje. Našich žiakov učíme ochrane a obrane, nie útoku.

  Po skončení ukážky sme sa spolu s divákmi presunuli do prezentačného stanu Súkromnej strednej odbornej školy ochrany osôb a majetku, kde prezentácia pokračovala. Tu mali návštevníci možnosť naučiť sa rozobrať a zložiť cvičnú zbraň, vyskúšať si laserovú streľbu na terč, alebo vyspovedať samotných žiakov.

  S druhákom Samom som sa rozprával o jeho motivácii chodiť na strednú školu s netradičným, ale užitočným, zameraním. Už teraz vie, že po jej absolvovaní chce pokračovať na vysokú školu. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika sa mu javí ako najlepšia voľba.

  Na strednej škole oceňuje to ako ho profesionálny personál vie pripraviť na prax. Najviac ho bavia odborné predmety špeciálna telesná výchova a bezpečnostné právo. Vo voľnom čase trénuje aikido.

  Vďaka bojovým umeniam a disciplíne, ktoré sa pedagogický zbor snaží mladým ľuďom vštepiť, má Samo jasnú vyhliadku do svojej budúcnosti.

  Pozrite si video a fotky z Dní Petržalky 2017 a dajte nám vedieť ako sa Vám u nás páčilo.

  Do galérie Dni Petržalky 2017 boli pridané fotografie.

   

  Dni Petržalky 17.6.2017 - Obrázok 1 Dni Petržalky 17.6.2017 - Obrázok 2 Dni Petržalky 17.6.2017 - Obrázok 3 Dni Petržalky 17.6.2017 - Obrázok 4 Dni Petržalky 17.6.2017 - Obrázok 5 Dni Petržalky 17.6.2017 - Obrázok 6 Dni Petržalky 17.6.2017 - Obrázok 7 Dni Petržalky 17.6.2017 - Obrázok 8 Dni Petržalky 17.6.2017 - Obrázok 9 Dni Petržalky 17.6.2017 - Obrázok 10 Dni Petržalky 17.6.2017 - Obrázok 11 Dni Petržalky 17.6.2017 - Obrázok 12 Dni Petržalky 17.6.2017 - Obrázok 13 Dni Petržalky 17.6.2017 - Obrázok 14 Dni Petržalky 17.6.2017 - Obrázok 15 Dni Petržalky 17.6.2017 - Obrázok 16 Dni Petržalky 17.6.2017 - Obrázok 17 Dni Petržalky 17.6.2017 - Obrázok 18 Dni Petržalky 17.6.2017 - Obrázok 19 Dni Petržalky 17.6.2017 - Obrázok 20 Dni Petržalky 17.6.2017 - Obrázok 21 Dni Petržalky 17.6.2017 - Obrázok 22 Dni Petržalky 17.6.2017 - Obrázok 23 Dni Petržalky 17.6.2017 - Obrázok 24 Dni Petržalky 17.6.2017 - Obrázok 25 Dni Petržalky 17.6.2017 - Obrázok 26 Dni Petržalky 17.6.2017 - Obrázok 27 Dni Petržalky 17.6.2017 - Obrázok 28 Dni Petržalky 17.6.2017 - Obrázok 29 Dni Petržalky 17.6.2017 - Obrázok 30 Dni Petržalky 17.6.2017 - Obrázok 31 Dni Petržalky 17.6.2017 - Obrázok 32 Dni Petržalky 17.6.2017 - Obrázok 33 Dni Petržalky 17.6.2017 - Obrázok 34 Dni Petržalky 17.6.2017 - Obrázok 35 Dni Petržalky 17.6.2017 - Obrázok 36 Dni Petržalky 17.6.2017 - Obrázok 37 Dni Petržalky 17.6.2017 - Obrázok 38 Dni Petržalky 17.6.2017 - Obrázok 39

 • Zmena rozvrhu hodín od utorka 7.2.2017

   

   

   

  Oznamujem všetkým, že od utorka 7.2.2017 je platný nový rozvrh hodín zverejnený na stránke školy.

  Je potrebné sa riadiť týmto rozvrhom.

  https://ssosoom.edupage.org/timetable/?

   

  S pozdravom

   

  Ing. Milan Strojný

  zástupca riaditeľa školy

 • Slávnostná akadémia školy 2017


  Do galérie Akadémia školy 29.6.2017 boli pridané fotografie.

   

  SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA ochrany osôb a majetku, 

  Vranovská 4, 851 01 Bratislava

   

  si dovoľuje pozvať rodičov a priateľov školy na

   

  Slávnostnú akadémiu 2017
   

  pri príležitosti ukončenia školského roku 2016/2017, ktorá sa bude konať v areáli školy

  dňa 29. júna 2017 o 10.00 hod.

  Tešíme sa na Vašu účasť.

 • OPEN DAY Regrutácia 2017

  3. 2. 2017

  Do galérie OPEN DAY Regrutácia 2017 boli pridané fotografie.

   

  Ďalšie fotky z tejto vydarenej akcie sú zverejnené aj na stránke Čestnej stráže Prezidenta Slovenskej republiky.

  http://www.cspsr.mil.sk/67306/?pg=1 

  FOTO v galérii na stránke Ministerstva obrany Slovenskej republiky

  http://www.vojak.mil.sk/67380/?pg=7

  Článok a FOTO na stránke Streleckého klubu MAJOR 

  http://oz-major2.webnode.sk/l/open-day-2017/

   

  OPEN DAY Regrutácia 2017 - Obrázok 1

 • ŠTEFAN KURILLA - OCENENIE VEĽVYSLANCA / JAP

  https://www.facebook.com/aikido.slovakia?fref=ts

  Cena Jeho Excelencie, veľvyslanca Japonska Jun Shimmi-ho pre pána Štefana Kurillu

  V poradí už štvrté odovzdávanie ceny veľvyslanca Japonska prebehlo 14. júna v priestoroch Rezidencie Japonského veľvyslanca. Zatiaľ čo predchádzajúci držitelia ocenenia pôsobia v jazykovednej a kultúrnej sfére, tohtoročný držiteľ je majstrom bojových umení.

  Majster aikido Štefan Kurilla sa venuje takmer 40 rokov bojovým umeniam a športom. Pôvodná motivácia naučiť sa brániť prerástla do celoživotnej cesty.

  Medzi jeho oceneniami a poďakovaniami, nájdete plakety z celého sveta. Kam radí ocenenie priamo z rúk Jeho Exelencie Jun Shimmi-ho, veľvyslanca krajiny vychádzajúceho slnka?

  ,,Na toto ocenenie som veľmi hrdý a určite patrí medzi tie najcennejšie. Každé ocenenie, ktoré som získal od ľudí, ktorí dosiahli vrchol vo svojom obore si veľmi vážim a je pre mňa motiváciou a výzvou do ďalšej práce".

  Cena japonského veľvyslanca sa udeľuje jednotlivcovi alebo skupine ľudí, ktorí prispievajú k posilneniu vzájomných priateľských vzťahov so Slovenskom. Pán Štefan Kurilla je držiteľom 6. danu v aikide a 5. danu v džude a výraznou mierou prispel k popularizácii a rozvoju aikida na Slovensku.

  Počas svojej kariéry mal pán Kurilla mnohokrát možnosť navštíviť Japonsko. Predchádzajúci držiteľ tohto ocenenia pán Pecho, PhD. sa vyjadril, že Japonsko treba navštíviť viackrát, aby sa dalo pochopiť.

  ,,Prvýkrát, keď som prišiel do Japonska bol to pre mňa šok, spať v dódžó (telocvični), kde boli -4 stupne, alebo obliekať si ešte zmrznuté keikogi (kimono). Neuveriteľná atmosféra tréningov, charizma a majstrovstvo Morihira Saita senseia, najdlhšie cvičiaceho žiaka priamo pod vedením zakladateľa aikida, ma presvedčilo, že to bolo správne rozhodnutie a odvtedy som krajinu vychádzajúceho slnka navštívil asi dvadsaťkrát. Som šťastný, že sa môžem inšpirovať touto krajinou, ľuďmi, môžem sa tu učiť od najväčších majstrov a napredovať na svojej ceste".

  Na ďalšiu cestu sa chystá opäť aj tento rok.

  ,,Prvý týždeň budem minimálne 7 hodín denne trénovať bojové umenie s 900 ročnou históriou Daitó-ryú aiki-džúdžucu pod vedením Konda Katsuyukiho senseia. Tomuto bojovému umeniu sa zakladateľ aikida venoval približne 20 rokov. Potom sa budem zdokonaľovať v aikido pod vedením Saita Hitohira senseia v Iwame".

  Jeho Excelencia Veľvyslanec Jun Shimmi momentálne nepraktizuje žiadne bojové umenie, ale ako mladý trénoval džudo a kendo. Pri tohtoročnom ocenení zdôrazňuje obrovský význam, ktoré majú bojové umenia nielen na fyzický, ale aj psychický a osobnostný rozvoj človeka.

  Výučba bojových umení, spočíva v posilnení ducha, spoznaní seba samého, nadobudnutí kultivovaného správania a zdravého pohľadu na život. V tomto zmysle je vzdelávanie prostredníctvom bojových umení užitočné a dôležité pre mladých ľudí. Najpopulárnejšie japonské bojové umenia na Slovensku sú karatedo, aikido, a džudo.

  Jeho Excelencia, pán veľvyslanec Shimmi hovorí:
  ,,Obdivujem týchto ľudí, ktorí milujú našu kultúru natoľko, že ju prezentujú a šíria po celom Slovensku. Bez ich prispenia by tu japonská kultúra nebola tak populárna. Ako veľvyslanec Japonska v SR, tak i v mene japonských občanov im úprimne ďakujem, a prejavujem uznanie ich prínosu. Toto je hlavnou myšlienkou a dôvodom, pre ktorý sa Cena udeľuje a dúfame, že sa nám na Slovensku podarí nájsť ešte viac podobných osobností“.

  Mário Lapoš

  ŠTEFAN KURILLA - OCENENIE VEĽVYSLANCA / JAP - Obrázok 1

  ŠTEFAN KURILLA - OCENENIE VEĽVYSLANCA / JAP - Obrázok 2

  ŠTEFAN KURILLA - OCENENIE VEĽVYSLANCA / JAP - Obrázok 3

  ŠTEFAN KURILLA - OCENENIE VEĽVYSLANCA / JAP - Obrázok 4

  ŠTEFAN KURILLA - OCENENIE VEĽVYSLANCA / JAP - Obrázok 5

  ŠTEFAN KURILLA - OCENENIE VEĽVYSLANCA / JAP - Obrázok 6

  ŠTEFAN KURILLA - OCENENIE VEĽVYSLANCA / JAP - Obrázok 7

  ŠTEFAN KURILLA - OCENENIE VEĽVYSLANCA / JAP - Obrázok 8

  ŠTEFAN KURILLA - OCENENIE VEĽVYSLANCA / JAP - Obrázok 9

  ŠTEFAN KURILLA - OCENENIE VEĽVYSLANCA / JAP - Obrázok 10

  ŠTEFAN KURILLA - OCENENIE VEĽVYSLANCA / JAP - Obrázok 11

  ŠTEFAN KURILLA - OCENENIE VEĽVYSLANCA / JAP - Obrázok 12

  ŠTEFAN KURILLA - OCENENIE VEĽVYSLANCA / JAP - Obrázok 13

  ŠTEFAN KURILLA - OCENENIE VEĽVYSLANCA / JAP - Obrázok 14

  ŠTEFAN KURILLA - OCENENIE VEĽVYSLANCA / JAP - Obrázok 15

  ŠTEFAN KURILLA - OCENENIE VEĽVYSLANCA / JAP - Obrázok 16

  ŠTEFAN KURILLA - OCENENIE VEĽVYSLANCA / JAP - Obrázok 17

 • Článok o akcii je uverejnený aj na stránke Plus 7 dní

  http://www.pluska.sk/regiony/bratislava/foto-telesni-strazcovia-celebrit-takto-trenuju-slovenskej-skole.html

  Článok o akcii je uverejnený aj v Petržalských novinách

  http://www.petrzalskenoviny.sk/deti/03/2017/navsteva-z-japonska/ 

  FOTOGALÉRIA - Kurilla Budokan

  https://www.facebook.com/aikido.slovakia/media_set?set=a.1223028431128971.1073741842.100002654779264&type=3 

  FOTOGALÉRIA - SSOŠOOM

  https://ssosoom.edupage.org/album/?eqa=cGhvdG89YWxidW0mYWxicz1hbGJ1bQ%3D%3D#gallery/108

  4.3.2017 - 5.3.2017 International Seminar in Slovakia lead by Iwama Shinshin Aiki Juku Jukucho Hitohira Saito.

   

   - Obrázok 1

    - Obrázok 2

   

  3.3.2017 - Slávnostný nástup školy na ktorom sa aj žiaci našej školy predstavia svojími súťažnými vystúpeniami.

  Školu navštívi aj Japonský veľvyslanec His Excellency Jun SHIMMI.

   - Obrázok 3

   

 • CENA VEĽVYSLANCA JAPONSKA - Ing. Kurilla

   

   

   

   

  Dňa 14. júna 2017

  bola udelená

  Ing. Štefanovi Kurillovi 
   

  CENA VEĽVYSLANCA JAPONSKA.


  Jeho Excelencia Jun Shimmi, mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Japonska v Slovenskej republike vyjadril hlboké uznanie za jeho vynikajúcu prácu a za dlhoročný prínos v oblasti propagácie aikida a pri prehlbovaní vzájomného porozumenia a priateľstva medzi Japonskom a Slovenskou republikou.

  CENA VEĽVYSLANCA JAPONSKA - Ing. Kurilla - Obrázok 1

  CENA VEĽVYSLANCA JAPONSKA - Ing. Kurilla - Obrázok 2

  CENA VEĽVYSLANCA JAPONSKA - Ing. Kurilla - Obrázok 3

  CENA VEĽVYSLANCA JAPONSKA - Ing. Kurilla - Obrázok 4

  CENA VEĽVYSLANCA JAPONSKA - Ing. Kurilla - Obrázok 5

Novinky

Kontakt

 • Súkromná stredná odborná škola ochrany osôb a majetku
  Vranovská 4, 851 01 Bratislava
 • +421 x 63812377 klapka 15
  0918 18 94 98

Fotoalbum