Navigácia

 • Triedny aktív rodičov - STREDA 20.4.2016 o 17.00 hod.

  Triedny aktív rodičov sa bude konať v STREDU 20.4.2016 o 17.00 hod.

  Triedny aktív sa koná podľa nasledovného rozpisu s triednymi učiteľmi:

   

  I.A - miestnosť č. 32 - tr. uč. PaedDr. Ciho

  I.B - miestnosť č. 33 - tr. uč. Mgr. Zagorov

  I.C - miestnosť zasadačka Ing. Drgoň

  II.A - miestnosť č. 28 - tr. uč. PhDr. Kočišová

  II.B - miestnosť č. 29 - tr. uč. PaedDr. Zacharová

  III.A - miestnosť č. 38 - tr. uč.  PhDr. Fureková

  III.B - miestnosť č. 26 - tr. uč.RNDr. Kmeťová

  IV.A - miestnosť č. 28 - tr. uč. PhDr. Kočišová 

  IV.B - miestnosť zasadačka.- tr. uč. Ing. Drgoň

 • Talentové prijímacie skúšky 2016/2017

  Súkromná stredná odborná škola ochrany osôb a majetku, Vranovská 4, 851 01 Bratislava

  Riaditeľ školy určuje termíny talentových prijímacích skúšok na školu takto:

  1. riadny termín   7. 4. 2016

  2. riadny termín   8. 4. 2016

  náhradný termín   11. 04. 2016

   

  Podrobné kritéria na talentové prijímacie konanie najdete TU .

   

  V prípade záujmu ponúkame potencionálnym uchádzačom o štúdium individuálne konzultácie k prijímacím skúškam na základe dohovoru na tel. čísle: 0918 18 94 98 alebo emaily: taj.skolyoom@gmail.com.

   

 • Minúta ticha za obete teroristických útokov v Bruseli

   

  Dňa 23.3.2016 si žiaci a zamestnanci školy uctili minútou ticha za obete teroristických útokov 

  v Bruseli dňa 22.3.2016. 

   

   

 • Súťaž z oblasti finančnej gramotnosti.

  Súťaž o najlepší projekt z oblasti finančnej gramotnosti.

   

  V mesiacoch december a január prebiehalo pod vedením učiteľky Ekonómie a podnikania Mgr. Heleny Klimovej  triedne a školské kolo súťaže o najlepší projekt v Manažmente osobných financií. Súťaže sa zúčastnili všetci žiaci prvých ročníkov.

   

  Víťazmi jednotlivých tried sa stali:

  I.  A 

  1. miesto Miroslav KUBRICKÝ

  2. miesto Veronika KUCBELOVÁ

  3. miesto Vanessa Pružinová

   

  I.  B

  1. miesto Mária Darnadyová

  2. miesto Zdenka Vilhanová a Nicole Zámečníková

  3. miesto Marek Štiber

   

  I. C

  1. miesto Veronika Černáková

  2. miesto Marcela HAMBÁLKOVÁ

   

  V celkovom hodnotení za školu máme dvoch víťazov a to

  Veroniku Černákovú z I. C

  Miroslav Kubrického z I. A.

   

  Všetkým účastníkom súťaže ďakujeme a víťazom srdečne gratulujeme. 

   

 • Reportáž na TV Bratislava o DOD

  Reportáž o Dni otvoreních dverí 12.11.2015 na TV Bratislava (mediálny partner školy) si môžete pozriet tu:

  Reportáž

   

   

 • Turnaj bojovníkov "Combat Games" 10.12.2015

  POZVÁNKA

  Netradičná súťaž pre žiakov 8. – 9. ročníkov ZŠ

  „Turnaj bojovníkov „Combat Games“

   

  Dovoľujeme si pozvať žiakov 8. a 9. ročníka na netradičnú súťaž pre žiakov ZŠ. 

  PROPOZÍCIE SÚŤAŽE:

  Turnaj tímov: 3 – členné družstvá, môžu byť aj zmiešané (dvaja chlapci a jedno dievča).

  Dátum konania súťaže: 10.12.2015

  Čas: 09,00 – 12,00 hod.

  Miesto konania: SSOŠ OOM, Vranovská 4, 851 01 Bratislava - Petržalka

   

  Disciplíny:

  1. Netradičná prekážková dráha (PD)

  2. Sila kopu

  3. Mierená streľba /laserová pištoľ a puška

  4. Netradičná zručnosť (cvičné zbrane)

   

   

  Organizácia – popis disciplín

  1. Netradičná PD – v telocvični okruh 8 – 10 prekážok a nástrah – celkový čas družstva

  2. Sila kopu – vrece s elektronickým meračom – celková sila kopu /kg/ družstva

  3. Streľba - terč cca 6 – 8 krokov /laserová pištoľ a puška, celkový počet bodov družstva

  4. Netradičná zručnosť- po ukážke rozobrať cvičný samopal vz.58 (celé družstvo – čas)

   

  Celkový súčet bodov zo všetkých disciplín určí poradie tímov.

   

  Pozývame Vás zažiť deň plný zážitkov a získať zaujímavé ceny.

  Víťazné družstvo získa pohár a najlepší jednotlivec dostane TABLET.

   

  Tešíme sa na Vašu účasť a budeme radi ak sa rozhodnete si zasúťažiť.

   

  Bližšie informácie o súťaži môžete získať aj na taj.skolyoom@gmail.com, zast.skolyoom@gmail.com alebo na 0918189498.

   

  Ing. Svatopluk Škápík v.r.

  riaditeľ školy

 • Triedny aktív rodičov 26.11.2015 o 17.00 hod.

  Triedny aktív rodičov sa bude konať v ŠTVRTOK 26.11.2015 o 17.00 hod.

  Triedny aktív sa koná podľa nasledovného rozpisu s triednymi učiteľmi:

   

  I.A - miestnosť č. 32 - tr. uč. PaedDr. Ciho

  I.B - miestnosť č. 33 - tr. uč. Mgr. Zagorov

  I.C - miestnosť zasadačka Ing. Drgoň

  II.A - miestnosť č. 28 - tr. uč. PhDr. Kočišová

  II.B - miestnosť č. 29 - tr. uč. PaedDr. Zacharová

  III.A - miestnosť č. 38 - tr. uč.  PhDr. Fureková

  III.B - miestnosť č. 26 - tr. uč.RNDr. Kmeťová

  IV.A - miestnosť č. 28 - tr. uč. PhDr. Kočišová 

  IV.B - miestnosť zasadačka.- tr. uč. Ing. Drgoň

 • Strelecká súťaž BEST Shot Nitra 2015

  Do galérie BEST SHOT 2015 boli pridané fotografie.

   

  ÚČASŤ a VÝSLEDKY SSOŠ OOM

  2.10.2015 v Nitre: Súťaž družstiev a jednotlivcov (SBS, školy)

  Medzinárodná účasť: Slovensko, Maďarsko, Česká republika, Poľsko...

  Účasť SR: SBS 15 družstiev, 6 družstiev školy (SSOŠ OOM, SOŠ PZ, FBI ŽILINA)

  Spolu 21 tímov a 11 jednotlivcov.

   

  Kategória škôl:

  1.družstvo SSOŠ OOM / chlapci

  1.MIESTO / pohár, medaile, diplom 
  - Denis Glasa, Dávid Poráč, Ladislav Ružbarský

  2. družstvo SSOŠ OOM / dievčatá:  

  2. MIESTO / pohár, medaile, diplom 
  - Denisa Mészárosová, Erika Sahajová, Katka Sahajová

  Kategória jednotlivcov:

  1. MIESTO - Ing. Svatopluk Škápík

  3. MIESTO - Ing. Milan Drgoň

   

  NAJLEPŠÍ STRELEC:

  Ing. Pavol Brunovský

  Laco Ružbarský / školy


  Výsledková listina: Vysledky_BEST_SHOT_2015.pdf

   

   

       

    

    

 • Slavnostná akadémia 2015

  Do galérie Akadémia 2015 boli pridané fotografie.

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA ochrany osôb a majetku, 

  Vranovská 4, 851 01 Bratislava

   

  si dovoľuje pozvať rodičov a priateľov školy na

   

  Slávnostnú akadémiu
   

  pri príležitosti ukončenia školského roku 2014/2015, ktorá sa bude konať v areáli školy

  dňa 25. júna 2014 o 10.00 hod.

  Tešíme sa na Vašu účasť.

   

 • Cvičenie s LYNX commandom 2015

  30. 5. 2015

  Do galérie Cvičenie s LYNX commandom 2015 boli pridané fotografie.

   

   

   

  Spoločné cvičenie „ Škola II“ – Harmónia - Modra

  Na základe dohodnutej  spolupráce s policajnými zložkami sa naša škola zúčastnila koordinačného cvičenia zásahových jednotiek PZ , HaZZ  a Záchrannej služby. Cvičenie sa uskutočnilo 19.mája 2015 za účasti tímov z celého Slovenska a za našu školu sa zúčastnilo 94 žiakov a 6 učiteľov.

  Žiaci mali možnosť získať jedinečné zážitky a skúsenosti v oblasti náročných krízových situácií.  Na vlastnej koži si vyskúšali úlohu rukojemníkov, otestovali si svoje reakcie a psychickú odolnosť. Samotný zásah smerovaný na vyslobodenie zadržiavaných osôb bol hlbokým  zážitkom, ktorý sa natrvalo vryl do pamäti všetkých zúčastnených.  Vzhľadom na odbornú prípravu a profesijné zameranie našej školy sú podobné cvičenia a akcie veľmi dôležité a vysoko hodnotené žiakmi aj odbornými učiteľmi a vedením školy.

  Veríme, že sa spolupráca bude rozvíjať aj naďalej k obojstrannej spokojnosti a prospechu školy aj špeciálnych policajných tímov a jednotiek. Medzi našimi žiakmi sú s veľkou pravdepodobnosťou budúci kolegovia policajtov a policajných špecialistov, s ktorými sa zúčastňujeme spoločných akcií.

  Bratislava - máj 2015                                                                    Ing. S. Škápík  riaditeľ školy

             

 • 70.výročie ukončenia II.sv.vojny

  9. 5. 2015

  Do galérie 70.výročie ukončenia II.sv.vojny boli pridané fotografie.

   

  Dňa 5.5.2015 sa v SSOŠ, Vranovská 4, Bratislava konal slávnostný nástup školy pri príležitosti osláv 70. výročia ukončenia II. svetovej vojny za účasti p. generálmajora Ing. Milana Stráňavu, členov regrutačnej skupiny Ozbrojených síl Slovenskej republiky rtm.Ing. Jána Balážika a rtm Márie Balážovej, členov múzea pechotného zrubu B-S 6 "Vrba" Mareka Štetinu a Ivana Janiša, vedenia školy, pedagogických zamestnancov školy a žiakov školy.

  NAPÍSALI O NÁS AJ VOJACI http://www.vojak.mil.sk/52955/?pg=7

       

  ďaľšie foto v galérii 70.výročie ukončenia II.sv.vojny.

 • Výsledky talentových skúšok 2015/2016

   

   

  Výsledky talentových skúšok pre školský rok 2015/2016 sú uverejnené v súbore:

  VYSLEDKY talentovych skúšok 2015/2016.

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Zoznam prijatých/neprijatých žiakov po talentových skúškach pre školský rok 2015/2016 je uverejnený v súbore:

  PRIJATIE ŽIAKOV po talentových skúškach 2015/2016

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Písomné vyjadrenia o prijatí, resp. neprijatí uchádzačov o štúdium na škole

  boli zasielané po zasadnutí prijímacej komisie, t.j. po 10.4.2015.

   

 • Talentové skúšky 2015

  Súkromná stredná odborná škola, Vranovská 4, 851 01 Bratislava

  Riaditeľ školy určuje termíny talentových prijímacích skúšok na školu takto:

  1. riadny termín   25. 03. 2015

  2. riadny termín   26. 03. 2015

  náhradný termín   31. 03. 2015

   

  Podrobné kritéria na talentové prijímacie konanie najdete TU .

   

  V prípade záujmu ponúkame potencionálnym uchádzačom o štúdium individuálne konzultácie k prijímacím skúškam na základe dohovoru na tel. čísle: 0918 18 94 98 alebo emaily: taj.skolyoom@gmail.com.

   

   

 • 18. 3. 2015

  Do galérie Maturity 2015 boli pridané fotografie.

 • 27. 5. 2014

  Do galérie Maturity 2014 boli pridané fotografie.

 • 1. 8. 2015

  Do galérie Akadémia 2015 boli pridané fotografie.

 • Spomienkový nástup školy pri príležitosti uctenia si obetí teroristického útoku na Paríž 2015

   

  Dňa 18.11.2015 sa konal spomienkový nástup školy pri príležitosti uctenia si obetí teroristického útoku na Paríž dňa 13.11.2015 

   

         

 • DOD 12.11.2015

  Do galérie DOD 12.11.2015 boli pridané fotografie.

   

  Pozvánka

  Deň otvorených dverí

   

  Pozývame Vás na Deň otvorených dverí Súkromnej strednej odbornej školy ochrany osôb a majetku

   

  dňa 12. novembra 2015

  v termíne od 9.00 h do 13.00 h

  v sídle školy - Vranovská 4, 851 01  Bratislava

  Sprievodné akcie:

  ukážky bojových umení

  prezentácia školy

  možnosť zastrieľať si na laserovej strelnici

  a z airsoftových zbraní

  ukážky pomôcok odborných predmetov

   

  Školu je možné navštíviť v akomkoľvek termíne aj mimo dní otvorených dverí po predchádzajúcej dohode so zástupcom riaditeľa školy.

   

  Srdečne Vás vítame.

 • Odchod p. uč. Šoltésovej na materskú dovolenku

   

  Dnes sa rozlučila s nami p. učiteľka Ľubka Šoltésová, ktorá odchádza na materskú dovolenku.

  Nástup žiakov bol zorganizovaný na jej počesť.

  Ďakujeme jej za vykonanú prácu a želáme jej aj babätku veľa zdravia, šťastia a rodinnej pohody.

   

               

   

   

   

 • DOD 8.10.2015

  Do galérie DOD 8-10-2015 boli pridané fotografie.

   

  Pozvánka

  Deň otvorených dverí

   

  Pozývame Vás na Deň otvorených dverí Súkromnej strednej odbornej školy ochrany osôb a majetku

   

  dňa 8. októbra 2015

  v termíne od 9.00 h do 13.30 h

  v sídle školy - Vranovská 4, 851 01  Bratislava

  Sprievodné akcie:

  ukážky bojových umení

  prezentácia školy

  možnosť zastrieľať si na laserovej strelnici

  a z airsoftových zbraní

  ukážky pomôcok odborných predmetov

   

  Ďaľší Deň otvorených dverí Súkromnej strednej odbornej školy ochrany osôb a majetku bude 12.11.2015.

  Srdečne Vás vítame.

Novinky

Kontakt

 • Súkromná stredná odborná škola ochrany osôb a majetku
  Vranovská 4, 851 01 Bratislava
 • +421 x 63812377 klapka 15
  0918 18 94 98

Fotoalbum