Navigácia

 • "Combat Games" - 14.12.2017 súťaž pre žiakov ZŠ

  "Combat Games" - 14.12.2017 súťaž pre žiakov ZŠ

  Do galérie Combat Games 14.12.2017 boli pridané fotografie.

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------

  POZOR zmena termínu !!!

  Z organizačných dôvodov sa súťaž presúva na 14.12.2017

   

  POZVÁNKA

  Netradičná súťaž pre žiakov 8. – 9. ročníkov ZŠ

  „Turnaj bojovníkov „Combat Games“

   

  Dovoľujeme si pozvať žiakov 8. a 9. ročníka na netradičnú súťaž pre žiakov ZŠ. 

  PROPOZÍCIE SÚŤAŽE:

  Turnaj tímov: 3 – členné družstvá, môžu byť aj zmiešané (dvaja chlapci a jedno dievča).

  Dátum konania súťaže: 14.12.2017

  Čas: 09,00 – 12,00 hod.

  Miesto konania: SSOŠ OOM, Vranovská 4, 851 01 Bratislava - Petržalka

   

  Disciplíny:

  1. Netradičná prekážková dráha (PD)

  2. Sila kopu

  3. Mierená streľba /laserová pištoľ a puška

  4. Netradičná zručnosť (cvičné zbrane)

   

   

  Organizácia – popis disciplín

  1. Netradičná PD – v telocvični okruh 8 – 10 prekážok a nástrah – celkový čas družstva

  2. Sila kopu – vrece s elektronickým meračom – celková sila kopu /kg/ družstva

  3. Streľba - terč cca 6 – 8 krokov /laserová pištoľ a puška, celkový počet bodov družstva

  4. Netradičná zručnosť- po ukážke rozobrať cvičný samopal vz.58 (celé družstvo – čas)

   

  Celkový súčet bodov zo všetkých disciplín určí poradie tímov.

   

  Pozývame Vás zažiť deň plný zážitkov a získať zaujímavé ceny.

  Víťazné družstvo získa pohár a najlepší jednotlivec dostane TABLET.

   

  Tešíme sa na Vašu účasť a budeme radi ak sa rozhodnete si zasúťažiť.

   

  Bližšie informácie o súťaži môžete získať aj na taj.skolyoom@gmail.com, zast.skolyoom@gmail.com alebo na 0918189498.

  Vážený/á p. riaditeľ/ka, dovoľujeme si pozvať Vašich žiakov 8. a 9. ročníka na netradičnú súťaž pre žiakov ZŠ. V prípade, že Vás naša pozvánka na súťaž oslovila a prejavili by ste záujem sa do nej prihlásiť, prosíme Vás o vyplnenie priloženej návratky do 28. 11. 2017.

 • Mikuláš v škole 6.12.2017

  Mikuláš v škole 6.12.2017

  Mikuláš v našej škole

  V stredu 6.12.2017 sme si trochu osladili vyučovanie. Dvaja anjeli ako poslovia Mikuláša rozdávali sladkosti. Navštívili každú triedu, telocvičňu a boli dokonca aj v Dojo! Anjeli mali plné ruky práce. Okrem rozdávania sladkostí, museli upratovať čertove čertoviny – rozhádzané učebnice, zošity a perá. Čert si poznačil aj niektorých našich žiakov, ale vďaka anjelom, sme o nich neprišli.

  Tešíme sa na stretnutie zase o rok...

 • Triedny aktív rodičov 22.11.2017 o 17.00 hod

  Triedny aktív rodičov 22.11.2017 o 17.00 hod

   

  Triedny aktív rodičov sa bude konať v stredu 22.11.2017 o 17.00 hod. 

   

  Rozdelenie tried do miestností

   

   

  Trieda Triedny učiteľ                  Miestnosť č.

  I. A       Ing. Slobodníková Tatiana    38

  I. B       PaedDr. Štrba Ladislav          32

  I. C       Mgr. Štrpka Ján                     28

  II. A      Mgr. Klimová Helena             29

  II. B      RNDr. Kmeťová  Milada        26

  II. C      Mgr. Búbelová Tatiana          35

  III. A     PaedDr. Ciho Peter               33

  III. B     Mgr. Zagorov Martin              09

  III. C     Ing. Drgoň Milan                    Učebňa ŠBP

  IV. A     PhDr. Fureková  Mária          10

  IV. B     PaedDr. Zacharová Mária     36

   

 • 16.11.2017 DOD

  16.11.2017 DOD

  Do galérie DOD 16.11.2017 boli pridané fotografie.

  Do galérie DOD 12.10.2017 boli pridané fotografie.

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Pozvánka

  Deň otvorených dverí

   

  Pozývame Vás na Deň otvorených dverí Súkromnej strednej odbornej školy ochrany osôb a majetku

   

  dňa 16. NOVEMBRA 2017

  v termíne od 9.00 h. do 13.00 h.

  v sídle školy - Vranovská 4, 851 01  Bratislava

   

  Sprievodné akcie:

  ukážky bojových umení

  profesijná sebaobrana

  prezentácia školy

  možnosť zastrieľať si na laserovej strelnici

  ukážky pomôcok odborných predmetov

  miesto činu

   

  Školu je možné navštíviť v akomkoľvek termíne aj mimo dní otvorených dverí po predchádzajúcej dohode so zástupcom riaditeľa školy.

   

  Srdečne Vás privítame.

   

 • Bánovce nad Bebravou 2017

  Bánovce nad Bebravou 2017

  Do galérie Bánovce nad Bebravou 2017 boli pridané fotografie.

  Dňa 9.11.2017 sa zúčastnili v Bánovciach nad Bebravou prezentácie našej školy pod vedení p. Ing. Milana Drgoňa žiaci Veronika Černáková, Diana Nguyen Hung, Lukáš Cipko, Patrik Karlovský, Erik Kmeť, Enriko Krajčovič, a Dmytro Hoshchuk. Žiaci prezentovali školu a mali aj špeciálne vystúpenie s ukážkami profesijnej sebaobrany. Ďakujeme všetkým za vzornú reprezentáciu.

 • Triedny aktív rodičov 28.9.2017 o 17.00 hod.

  Triedny aktív rodičov 28.9.2017 o 17.00 hod.

  Triedny aktív rodičov sa bude konať vo štvrtok 28.9.2017 o 17.00 hod. v jedálni školy.

  Úvodné spoločné stretnutie rodičov sa uskutoční v jedálni školy

  a potom bude pokračovať triedny aktív podľa nasledovného rozpisu s triednymi učiteľmi:

  Rozdelenie tried do miestností

  Trieda

  Triedny učiteľ

  Miestnosť č.

  I. A

  Ing. Slobodníková Tatiana

  38

  I. B

  PaedDr. Štrba Ladislav

  32

  I. C

  Mgr. Štrpka Ján

  28

  II. A

  Mgr. Klimová Helena

  29

  II. B

  RNDr. Kmeťová  Milada

  26

  II. C

  Mgr. Búbelová Tatiana

  35

  III. A

  PaedDr. Ciho Peter

  33

  III. B

  Mgr. Zagorov Martin

  09

  III. C

  Ing. Drgoň Milan

  Učebňa ŠBP

  IV.A

  PhDr. Fureková  Mária

  10

  IV.B

  PaedDr. Zacharová Mária

  36

   

   

   

   

   

   

   


   

 • Biela pastelka 2017

  Biela pastelka 2017

  Aj tento školský rok sa naši žiaci stanú dobrovoľníkmi verejnej zbierky "BIELA PASTELKA"

  Biela pastelka 2017 - Obrázok 1

 • NEBUĎ OTROK DROG 4 - Súťaž pre žiakov

  NEBUĎ OTROK DROG 4 - Súťaž pre žiakov
 • Súťaž z oblasti finančnej gramotnosti.

  Súťaž z oblasti finančnej gramotnosti.

  Súťaž z oblasti finančnej gramotnosti. - Obrázok 1

  Súťaž o najlepší projekt z oblasti finančnej gramotnosti v školskom roku 2016/2017.

   

  Tak ako v uplynulom školskom roku aj v tomto prebiehalo školské kolo súťaže o najlepší projekt v Manažmente osobných financií. Súťaže sa zúčastnili všetci žiaci prvých ročníkov. 

  Najlepší z prvákov sú:

   

  1. miesto Margita KORIČÁROVÁ z I. A

  2. miesto Viktória HOREČNÁ z I. A

  3. miesto Nikola SEMANČÍKOVÁ z I. C a Paulína STOHLOVÁ z I. B 

   

  Všetkým účastníkom súťaže ďakujeme a víťazom srdečne gratulujeme.

   

  Mgr. Helena Klimová - organizátorka súťaže 

 • Otvorenie šk. roku 2017/2018 a Adaptačný kurz

  Otvorenie šk. roku 2017/2018 a Adaptačný kurz

  Otvorenie šk. roku 2017/2018 a Adaptačný kurz - Obrázok 1

  Slávnostné otvorenie školského roku 2017/2018 sa koná

  4. septembra 2017 o 9.00 hod. v telocvični

  Príchod žiakov 1 ročníka do školy je najneskôr do 8.00 hod.

  Príchod žiakov 2-4 ročníka do školy je najneskôr do 8.30 hod.

  ZOZNAMY ŽIAKOV

  Ústroj žiakov 1 ročníka - slávnostná vlastná

  (tmavé dlhé nohavice/tmava sukňa + košeľa s dlhými rukávmi)

   

  !!! Ústroj žiakov 2 - 4 ročníka: Povinná Školská rovnošata !!!

  (čierne dlhé nohavice/čierna sukňa, školská modrá košeľa, školská modrá kravata)

   

  Žiaci 1 ročníka absolvujú v čase 4.9. - 6.9.2017 adaptačný kurz.

  Pokyny na adaptačný kurz si môžete pozrieť  tu: POKYNY !!!

  Všetci žiaci prvého ročníka sú povinný si tieto pokyny preštudovať a riadiť sa nimi !!!

   

 • Vyjadrenie zriaďovateľa a vedenia školy.

  Vyjadrenie zriaďovateľa a vedenia školy.

  "Súkromná stredná odborná škola ochrany osôb a majetku Bratislava sa dištancuje od všetkých tvrdení uvedených v médiách, ktoré zaraďujú našu školu a jej niektorých predstaviteľov do organizácií, ktoré by mali podporovať akékoľvek subjekty a inštitúcie vykonávajúce aktivity ohrozujúce štátne, národné a bezpečnostné záujmy Slovenskej republiky.

  Naša škola je akreditovanou inštitúciou Ministerstvom školstva Slovenskej republiky, budovanou na základoch a zásadách humanizmu, solidarity, demokracie a pevného partnerstva s Európskou úniou.

  Škola pri svojom vyučovacom procese spolupracuje aj s Ministerstvom vnútra SR, Ministerstvom obrany SR ako aj Policajným zborom SR.

  Zaťahovanie našej školy do politických a mocenských bojov vybraných subjektov politickej scény na Slovensku odmietame, a nebudeme sa ich zúčastňovať a nebudeme ani ich prostredníkom."

 • OPRAVNÉ SKÚŠKY sa konajú 28.8.2017 a 30.8.2017

  OPRAVNÉ SKÚŠKY sa konajú 28.8.2017 a 30.8.2017

   

   

  OPRAVNÉ SKÚŠKY sa konajú 28.8.2017 a 30.8.2017 od 9.00 hod.

  Nástup všetkých skúšaných žiakov je 8.30 hod.

  Je potrebné priniesť doklad o zaplatení poplatku za skúšku v zmysle smernice o poplatkoch.

   

  OPRAVNÉ SKÚŠKY sa konajú 28.8.2017 a 30.8.2017 - Obrázok 1

 • PČOZ MS 2017

  PČOZ MS 2017

  Maturity 2016/2017

  Praktická časť odbornej zložky MS 2017

  Do galérie Maturity 2017 boli pridané fotografie.

  Otvorenie praktickej časti odbornej zložky sa koná o 8.00 hod.

  Začiatok skúšky prvého žiaka je stanovený na 08.30 hod.

   

  Trieda / študijný odbor

  Počet žiakov

  Termín praktickej časti odbornej zložky MS

  IV.A / 9245 M – ochrana osôb a majetku

  15

  15. máj 2017

  8.30 – 14.45 hod.

  IV.B / 9245 M – ochrana osôb a majetku

  14

  16. máj 2017

  8.30 – 14.25 hod.

  IV.A, IV.B / 9245 M – ochrana osôb a majetku

  14 (7+7)

  17. máj 2017

  8.30 – 14.25 hod.

   

  Nástup žiakov maturantov je 7.45 hod. (ústroj - školská rovnošata + športové oblečenie)

  Miestnosť na prípravu maturantov a prezliekanie – učebňa č. 26

  Miestnosť na prípravu figurantov a prezliekanie – učebňa č. 28

   

  Pomocníci na PČOZ – figuranti:

  Pondelok 15. 05. 2017 všetci žiaci triedy III. A (nástup žiakov 7.45 hod, športové oblečenie + školské tričko)

  Utorok 16. 05. 2017 všetci žiaci triedy III. B (nástup žiakov 7.45 hod, športové oblečenie
  + školské tričko
  )

  Streda 17. 05. 2017 vybraní žiaci tried III.A a III. B (nástup žiakov 7.45 hod, športové oblečenie + školské tričko)

   

  Predmetová maturitná komisia pre praktickú časť odbornej zložky maturitnej  skúšky

   

  Predseda školskej maturitnej komisie: PhDr. Daniela CAPEKOVÁ

  (Spojená škola, Mokrohájska 3, 844 13 Bratislava)

  PMK – predmetová maturitná komisia:       Praktická časť odbornej zložky

  Predseda PMK:          pplk. JUDr. Rastislav HAJKO PhD. (SOŠ PZ Pezinok))

  Učitelia odborných predmetov :      PaedDr. Peter Ciho

                                                          Ing. Svatopluk Škápík

  Delegovaný zástupca stavovskej (profesijnej) organizácie:

  Slovenská komora súkromnej bezpečnosti (SKSB): PhDr. Jozef Sedlák

 • Ďakovný list škole - Kačín 2017

  Ďakovný list škole - Kačín 2017

  Ďakovný list žiakom za vystúpenie na oslavách Dňa detí na Kačíne 10. 6. 2017.

  Účastníci:

  Ing. MIlan Strojný

  Žiaci:

  Kavivanov Martin I.B, Žiška Ján Timotej I.B, Muškát Jakub I.C,.Masaryk Marek I.C, Prochyra Kristián I.C, Cipko Lukáš II.B, Karlovský Patrik II.B

  Ďakovný list škole - Kačín 2017 - Obrázok 1

  Ďakovný list škole - Kačín 2017 - Obrázok 2 Ďakovný list škole - Kačín 2017 - Obrázok 3 Ďakovný list škole - Kačín 2017 - Obrázok 4Ďakovný list škole - Kačín 2017 - Obrázok 5 Ďakovný list škole - Kačín 2017 - Obrázok 6 Ďakovný list škole - Kačín 2017 - Obrázok 7Ďakovný list škole - Kačín 2017 - Obrázok 8 Ďakovný list škole - Kačín 2017 - Obrázok 9 Ďakovný list škole - Kačín 2017 - Obrázok 10Ďakovný list škole - Kačín 2017 - Obrázok 11 Ďakovný list škole - Kačín 2017 - Obrázok 12 Ďakovný list škole - Kačín 2017 - Obrázok 13Ďakovný list škole - Kačín 2017 - Obrázok 14 Ďakovný list škole - Kačín 2017 - Obrázok 15 Ďakovný list škole - Kačín 2017 - Obrázok 16Ďakovný list škole - Kačín 2017 - Obrázok 17 Ďakovný list škole - Kačín 2017 - Obrázok 18 Ďakovný list škole - Kačín 2017 - Obrázok 19Ďakovný list škole - Kačín 2017 - Obrázok 20 Ďakovný list škole - Kačín 2017 - Obrázok 21 Ďakovný list škole - Kačín 2017 - Obrázok 22Ďakovný list škole - Kačín 2017 - Obrázok 23 Ďakovný list škole - Kačín 2017 - Obrázok 24 Ďakovný list škole - Kačín 2017 - Obrázok 25Ďakovný list škole - Kačín 2017 - Obrázok 26 Ďakovný list škole - Kačín 2017 - Obrázok 27 Ďakovný list škole - Kačín 2017 - Obrázok 28

 • Benefičný koncert - Rytmus a Strapo

  Benefičný koncert - Rytmus a Strapo

  Poďakovanie od organizátorov koncertu:

  Vážený pán Kurilla, vážený pán riaditeľ, pán zástupca

  ĎAKUJEM Vám v mene OZ Úsmev pre Záhorie za skvelú prácu vašich žiakov na benefičnom koncerte. Chovanie a spôsobilosť žiakov bola na vysoko profesionálnej úrovni napriek ich mladému veku. Z viacerých strán počúvam chváli na prácu vašich žiakov. Som nesmierne rád, že sme nadviazali túto spoluprácu a mohli tiež odprezentovať vašu školu. Potešilo nás aj vaše pútavé vystúpenie, ktoré bolo spestrením našej akcie.

  Týmto mailom Vám chcem tlmočiť chválu na vašich žiakov, ktorú som dostal. A nie je to len o slovách, ale aj o tom, že na koncerte sa nestal žiadny incident ani zranenie či úraz čo svedčí o výsledkoch vašej kvalitnej výučby. Ešte raz jedno veľké ĎAKUJEM.

  S pozdravom

  Peter Hallon
  predseda OZ Úsmev pre Záhorie

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


  FOTOGALÉRIA z koncertu.

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   

  Pozývame Vás na benefičný koncert na ktorom žiaci našej školy budú pomáhať pri jeho organizácií a zaroveň vystúpia s krátkou ukážkou profesijnej sebeobrany.

  Populárny slovenský raper Patrik „Rytmus“ Vrbovský rozospieva Malacky už prvého mája na miestnom kúpalisku. Okrem obľúbeného speváka sa na pódiu predstavia aj súčasné hviezdy ako Strapo, DJ Euro a DJ Miss Rodez. Benefičný koncert organizuje občianske združenie Úsmev pre Záhorie a výťažok z dobrovoľného vstupného poputuje na dobrú vec. 

  http://zahori.sk/39657/prveho-maja-zaspieva-malackam-rytmus/

  Vstupné na koncert je dobrovoľné a celý výťažok bude odovzdaný vybraným organizáciám. Benefičný koncert umelcov začína na kúpalisku v Malackách o 16.00 hod. 

  Benefičný koncert - Rytmus a Strapo - Obrázok 1 Benefičný koncert - Rytmus a Strapo - Obrázok 2 Benefičný koncert - Rytmus a Strapo - Obrázok 3

 • Letné prázdniny

  Letné prázdniny

  Vedenie  školy

  želá

  všetkým  svojím  študentom  a  zamestnancom

  krásne  prázdninové  dni  a  veľa  oddychu!

   

  LETNÉ PRÁZDNINY     1. 7. - 31. 8. 2017

   

  ____________________________________________________________________________ 

   

 • Triedny aktív rodičov - 20.4.2017 o 17.00 hod.

  Triedny aktív rodičov - 20.4.2017 o 17.00 hod.

  Triedny aktív rodičov sa bude konať vo ŠTVRTOK 20. 04. 2017 o 17.00 hod. 

   

  I.A - učebňa č. 38 tr. uč. Mgr. Klimová

  I.B - učebňa č. 32 tr. uč. Mgr. Gudová

  I.C - učebňa č. 35 tr. uč. Mgr. Búbelová

  II.A - učebňa č. 28 tr. uč. PaedDr. Ciho

  II.B - učebňa č. 29 tr. uč. Mgr. Zagorov

  II.C - učebňa č. 24b zasadačka tr. uč. Ing. Drgoň 

  III.A - učebňa č. 33 tr. uč. PhDr. Kočišová 

  III.B - učebňa č. 36 tr. uč. PaedDr. Zacharová 

  IV.A - učebňa č. 39 tr. uč. PhDr. Fureková

  IV.B - učebňa č. 26 tr. uč. RNDr. Kmeťová

 • Športový deň 23.6.2017
  25. 6. 2017

  Do galérie Športový deň 23.6.2017 boli pridané fotografie.

 • Výsledky - Talentové prijímacie skúšky 2017/2018

  Výsledky - Talentové prijímacie skúšky 2017/2018

  Súkromná stredná odborná škola ochrany osôb a majetku,

  Vranovská 4, 851 01 Bratislava

   

  Zoznamy prijatých/neprijatých uchádzačov. 

  Súčasne budú zasielané poštou rozhodnutia riaditeľa o prijatí/neprijatí uchádzačov.

   

   

  Talentové skúšky 2017/2018: Výsledky
     

  prijatý/neprijatý

  TS 2017/01 prijatý
  TS 2017/02 prijatá
  TS 2017/03 prijatý
  TS 2017/04 prijatý
  TS 2017/05 neprijatý
  TS 2017/06 prijatý
  TS 2017/07 prijatý
  TS 2017/08 -
  TS 2017/09 neprijatá
  TS 2017/10 neprijatá
  TS 2017/11 prijatá
  TS 2017/12 prijatá
  TS 2017/13 neprijatý
  TS 2017/14 prijatá
  TS 2017/15 neprijatá
  TS 2017/16 prijatý
  TS 2017/17 neprijatý
  TS 2017/18 neprijatý
  TS 2017/19 prijatý
  TS 2017/20 neprijatá
  TS 2017/21 prijatý
  TS 2017/22 neprijatý
  TS 2017/23 prijatý
  TS 2017/24 prijatý
  TS 2017/25 prijatý
  TS 2017/26 prijatý
  TS 2017/27 prijatý
  TS 2017/28 -
  TS 2017/29 prijatý
  TS 2017/30 neprijatá
  TS 2017/31 prijatá
  TS 2017/32 neprijatý
  TS 2017/33 neprijatý
  TS 2017/34 prijatý
  TS 2017/35 prijatý
  TS 2017/36 prijatá
  TS 2017/37 prijatá
  TS 2017/38 neprijatý
  TS 2017/39 prijatý
  TS 2017/40 prijatý
  TS 2017/41 prijatý
  TS 2017/42 prijatý
  TS 2017/43 neprijatá
  TS 2017/44 -
  TS 2017/45 prijatý
  TS 2017/46 prijatý
  TS 2017/47 prijatá
  TS 2017/48 neprijatý
  TS 2017/49 prijatá
  TS 2017/50 neprijatá
  TS 2017/51 prijatý
  TS 2017/52 neprijatý
  TS 2017/53 prijatý
  TS 2017/54 prijatý
  TS 2017/55 prijatý
  TS 2017/56 prijatý
  TS 2017/57 prijatá
  TS 2017/58 prijatá
  TS 2017/59 neprijatý
  TS 2017/60 neprijatý
  TS 2017/61 prijatá
  TS 2017/62 prijatý
  TS 2017/64 prijatá
  TS 2017/65 neprijatý
  TS 2017/66 prijatý
  TS 2017/67 neprijatá
  TS 2017/68 neprijatá
  TS 2017/69 neprijatý
  TS 2017/70 prijatý
  TS 2017/71 prijatý
  TS 2017/72 prijatá
  TS 2017/73 prijatý
  TS 2017/74 prijatý
  TS 2017/75 prijatý
  TS 2017/76 neprijatý
  TS 2017/77 prijatý
  TS 2017/79 neprijatá
  TS 2017/80 neprijatý
  TS 2017/81 neprijatá
  TS 2017/82 neprijatý
  TS 2017/83 prijatý
  TS 2017/84 prijatý
  TS 2017/85 prijatý
  TS 2017/86 -
  TS 2017/87 prijatá
  TS 2017/88 neprijatá
  TS 2017/89 prijatá
  TS 2017/90 prijatý
  TS 2017/91 prijatý
  TS 2017/92 prijatý
  TS 2017/93 prijatý
  TS 2017/94 prijatý
  TS 2017/95 -
  TS 2017/96 prijatý
  TS 2017/97 prijatá
  TS 2017/98 prijatý
  TS 2017/99 prijatá
  TS 2017/100 prijatý
  TS 2017/101 prijatá
  TS 2017/102 prijatý
  TS 2017/103 neprijatý
  TS 2017/104 prijatá
  TS 2017/105 prijatý
  TS 2017/106 neprijatý
  TS 2017/107 -
  TS 2017/108 neprijatá
  TS 2017/109 prijatý
  TS 2017/110 prijatý
  TS 2017/111 prijatá
  TS 2017/112 prijatý
  TS 2017/114 prijatá
  TS 2017/115 prijatý
  TS 2017/116 prijatý
  TS 2017/117 prijatá
  TS 2017/118 prijatá
  TS 2017/119 prijatý
  TS 2017/120 prijatá
  TS 2017/121 prijatý
  TS 2017/122 prijatá
  TS 2017/123 prijatý
  TS 2017/125 prijatý
  TS 2017/127 prijatý
  TS 2017/128 neprijatý
  TS 2017/129 prijatý
  TS 2017/130 neprijatý

   

   

  Riaditeľ školy určuje termíny talentových prijímacích skúšok na školu takto:

  1. riadny termín   28. 3. 2017

  2. riadny termín   29. 3. 2017

  náhradný termín   11. 04. 2017

   

  Podrobné kritéria na talentové prijímacie konanie najdete TU .

   

  V prípade záujmu ponúkame potencionálnym uchádzačom o štúdium individuálne konzultácie k prijímacím skúškam na základe dohovoru na tel. čísle: 0918 18 94 98 alebo emaily: zast.skolyoom@gmail.com.

Novinky

Kontakt

 • Súkromná stredná odborná škola ochrany osôb a majetku
  Vranovská 4, 851 01 Bratislava
 • +421 x 63812377 klapka 15
  0918 18 94 98

Fotoalbum