Navigácia

 • Zmena rozvrhu hodín od pondelka 19.3.2018

  Oznamujem všetkým, že od pondelka 19.3.2018 je platný nový rozvrh hodín zverejnený na stránke školy.

  Je potrebné sa riadiť týmto rozvrhom.

  https://ssosoom.edupage.org/timetable/?

   

  S pozdravom

   

  Ing. Milan Strojný

  zástupca riaditeľa školy

 • EČ a PFIČ MS 2018

  V pondelok 12.3.2018

  bude pre žiakov 4. ročníka upravený rozvrh kôli príprave na EČ a PFIČ

   

            1 hodina   2 hodina   3 hodina   4 hodina

  IV.A       SJL           SJL            ANJ          ANJ

                KJ              KJ           KA/ZM      KA/ZM

                33              33            09/36        09/36

  IV.B      ANJ           ANJ            SJL          SJL

             KA/ZM       KA/ZM           KJ            KJ

              09/36         09/36            33            33

  ......................................................................................................................................................

   

  Časový harmonogram externej časti a písomnej formy internej časti EČ a PFIČ:

  13. marec 2018 - slovenský jazyk a literatúra

  14. marec 2018 - anglický jazyk (B1 a B2)

   

  Nástup predsedov ŠMK a PPMK:

  13.3.2018  do 8.30 hod. 

  14.3.2018  do 8.30 hod.

  Nástup maturantov:

  13.3.2018 najneskôr do 8.30 hod., slávnostné oblečenie

  14.3.2018 najneskôr do 8.30 hod., slávnostné oblečenie

  Maturanti si svoje veci odložia v triede č.35

  Rozdelenie maturantov do skupín:

  13.3.2018 SJL skupina č.1 trieda č. 32

  13.3.2018 SJL skupina č.2 trieda č. 33

  14.3.2018 ANJ skupina č.3 trieda č. 32

  14.3.2018 ANJ skupina č.4 trieda č. 33


   

  Externá časť maturity 

  Jednotné, štátom zadané testy, ktoré píšu všetci maturanti v rovnaký čas. V prípade cudzích jazykov zodpovedajú obsahom a úrovňou náročnosti úrovni B2 alebo úrovni B1 Spoločného európskeho referenčného rámca Rady Európy.

  Slovenský jazyk a literatúra - 100 minútový test (40 úloh s výberom odpovede, 24 úloh s krátkou odpoveďou).Anglický jazyk - 120 minútový test (úroveň B2; 46 úloh s výberom odpovede, 34 úloh s krátkou odpoveďou) alebo 100 minútový test (úroveň B1; 36 úloh s výberom odpovede, 24 úloh s krátkou odpoveďou). Skúška má tri časti - čítanie s porozumením, gramatika a lexika a počúvanie s porozumením.

  Písomná forma internej časti 

  Má podobu slohovej práce, ktorú žiaci píšu na vybranú tému (v prípade vyučovacích jazykov) alebo na vopred určenú tému (v prípade cudzích jazykov). Témy sú zadávané centrálne.

  ·         Slovenský jazyk a literatúra - 150 minút (jedna téma zo štyroch ponúkaných)

  ·         Anglický jazyk, - 60 minútový test (jedna úloha s dlhou odpoveďou)

 • Zmena termínu KOŽAZ

  Z dôvodu vysokej chorobnosti žiakov a pedagogógov prekladámene termin KOŽAZ pre žiakov 3. ročníka na 12.2.2018 - 16.2.2018.

 • Šťastný Nový rok 2018

  Vianočné prázdniny sú od 23.12.2017 do 5.1.2018

   

   

 • Vianočný futbalový turnaj žiakov školy

  Do galérie Vianočný futbalový turnaj 21.12.2017 boli pridané fotografie.

   

  Vianočný futbalový turnaj žiakov školy sa koná 21.12.2017 od 9.00 hod. v telocvični školy.

  Srdečne Vás pozývame.

  Organizátor: Žiacka školská rada pri SSOŠOOM Bratislava.

 • Combat Games 14.12.2017

  Do galérie Combat Games 14.12.2017 boli pridané fotografie.

 • "Combat Games" - 14.12.2017 súťaž pre žiakov ZŠ

  Do galérie Combat Games 14.12.2017 boli pridané fotografie.

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------

  POZOR zmena termínu !!!

  Z organizačných dôvodov sa súťaž presúva na 14.12.2017

   

  POZVÁNKA

  Netradičná súťaž pre žiakov 8. – 9. ročníkov ZŠ

  „Turnaj bojovníkov „Combat Games“

   

  Dovoľujeme si pozvať žiakov 8. a 9. ročníka na netradičnú súťaž pre žiakov ZŠ. 

  PROPOZÍCIE SÚŤAŽE:

  Turnaj tímov: 3 – členné družstvá, môžu byť aj zmiešané (dvaja chlapci a jedno dievča).

  Dátum konania súťaže: 14.12.2017

  Čas: 09,00 – 12,00 hod.

  Miesto konania: SSOŠ OOM, Vranovská 4, 851 01 Bratislava - Petržalka

   

  Disciplíny:

  1. Netradičná prekážková dráha (PD)

  2. Sila kopu

  3. Mierená streľba /laserová pištoľ a puška

  4. Netradičná zručnosť (cvičné zbrane)

   

   

  Organizácia – popis disciplín

  1. Netradičná PD – v telocvični okruh 8 – 10 prekážok a nástrah – celkový čas družstva

  2. Sila kopu – vrece s elektronickým meračom – celková sila kopu /kg/ družstva

  3. Streľba - terč cca 6 – 8 krokov /laserová pištoľ a puška, celkový počet bodov družstva

  4. Netradičná zručnosť- po ukážke rozobrať cvičný samopal vz.58 (celé družstvo – čas)

   

  Celkový súčet bodov zo všetkých disciplín určí poradie tímov.

   

  Pozývame Vás zažiť deň plný zážitkov a získať zaujímavé ceny.

  Víťazné družstvo získa pohár a najlepší jednotlivec dostane TABLET.

   

  Tešíme sa na Vašu účasť a budeme radi ak sa rozhodnete si zasúťažiť.

   

  Bližšie informácie o súťaži môžete získať aj na taj.skolyoom@gmail.com, zast.skolyoom@gmail.com alebo na 0918189498.

  Vážený/á p. riaditeľ/ka, dovoľujeme si pozvať Vašich žiakov 8. a 9. ročníka na netradičnú súťaž pre žiakov ZŠ. V prípade, že Vás naša pozvánka na súťaž oslovila a prejavili by ste záujem sa do nej prihlásiť, prosíme Vás o vyplnenie priloženej návratky do 28. 11. 2017.

 • Mikuláš v škole 6.12.2017

  Mikuláš v našej škole

  V stredu 6.12.2017 sme si trochu osladili vyučovanie. Dvaja anjeli ako poslovia Mikuláša rozdávali sladkosti. Navštívili každú triedu, telocvičňu a boli dokonca aj v Dojo! Anjeli mali plné ruky práce. Okrem rozdávania sladkostí, museli upratovať čertove čertoviny – rozhádzané učebnice, zošity a perá. Čert si poznačil aj niektorých našich žiakov, ale vďaka anjelom, sme o nich neprišli.

  Tešíme sa na stretnutie zase o rok...

 • Triedny aktív rodičov 22.11.2017 o 17.00 hod

   

  Triedny aktív rodičov sa bude konať v stredu 22.11.2017 o 17.00 hod. 

   

  Rozdelenie tried do miestností

   

   

  Trieda Triedny učiteľ                  Miestnosť č.

  I. A       Ing. Slobodníková Tatiana    38

  I. B       PaedDr. Štrba Ladislav          32

  I. C       Mgr. Štrpka Ján                     28

  II. A      Mgr. Klimová Helena             29

  II. B      RNDr. Kmeťová  Milada        26

  II. C      Mgr. Búbelová Tatiana          35

  III. A     PaedDr. Ciho Peter               33

  III. B     Mgr. Zagorov Martin              09

  III. C     Ing. Drgoň Milan                    Učebňa ŠBP

  IV. A     PhDr. Fureková  Mária          10

  IV. B     PaedDr. Zacharová Mária     36

   

 • 16.11.2017 DOD

  Do galérie DOD 16.11.2017 boli pridané fotografie.

  Do galérie DOD 12.10.2017 boli pridané fotografie.

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Pozvánka

  Deň otvorených dverí

   

  Pozývame Vás na Deň otvorených dverí Súkromnej strednej odbornej školy ochrany osôb a majetku

   

  dňa 16. NOVEMBRA 2017

  v termíne od 9.00 h. do 13.00 h.

  v sídle školy - Vranovská 4, 851 01  Bratislava

   

  Sprievodné akcie:

  ukážky bojových umení

  profesijná sebaobrana

  prezentácia školy

  možnosť zastrieľať si na laserovej strelnici

  ukážky pomôcok odborných predmetov

  miesto činu

   

  Školu je možné navštíviť v akomkoľvek termíne aj mimo dní otvorených dverí po predchádzajúcej dohode so zástupcom riaditeľa školy.

   

  Srdečne Vás privítame.

   

 • Bánovce nad Bebravou 2017

  Do galérie Bánovce nad Bebravou 2017 boli pridané fotografie.

  Dňa 9.11.2017 sa zúčastnili v Bánovciach nad Bebravou prezentácie našej školy pod vedení p. Ing. Milana Drgoňa žiaci Veronika Černáková, Diana Nguyen Hung, Lukáš Cipko, Patrik Karlovský, Erik Kmeť, Enriko Krajčovič, a Dmytro Hoshchuk. Žiaci prezentovali školu a mali aj špeciálne vystúpenie s ukážkami profesijnej sebaobrany. Ďakujeme všetkým za vzornú reprezentáciu.

 • Triedny aktív rodičov 28.9.2017 o 17.00 hod.

  Triedny aktív rodičov sa bude konať vo štvrtok 28.9.2017 o 17.00 hod. v jedálni školy.

  Úvodné spoločné stretnutie rodičov sa uskutoční v jedálni školy

  a potom bude pokračovať triedny aktív podľa nasledovného rozpisu s triednymi učiteľmi:

  Rozdelenie tried do miestností

  Trieda

  Triedny učiteľ

  Miestnosť č.

  I. A

  Ing. Slobodníková Tatiana

  38

  I. B

  PaedDr. Štrba Ladislav

  32

  I. C

  Mgr. Štrpka Ján

  28

  II. A

  Mgr. Klimová Helena

  29

  II. B

  RNDr. Kmeťová  Milada

  26

  II. C

  Mgr. Búbelová Tatiana

  35

  III. A

  PaedDr. Ciho Peter

  33

  III. B

  Mgr. Zagorov Martin

  09

  III. C

  Ing. Drgoň Milan

  Učebňa ŠBP

  IV.A

  PhDr. Fureková  Mária

  10

  IV.B

  PaedDr. Zacharová Mária

  36

   

   

   

   

   

   

   


   

 • Biela pastelka 2017

  Aj tento školský rok sa naši žiaci stanú dobrovoľníkmi verejnej zbierky "BIELA PASTELKA"

  Biela pastelka 2017 - Obrázok 1

 • NEBUĎ OTROK DROG 4 - Súťaž pre žiakov

 • Súťaž z oblasti finančnej gramotnosti.

  Súťaž z oblasti finančnej gramotnosti. - Obrázok 1

  Súťaž o najlepší projekt z oblasti finančnej gramotnosti v školskom roku 2016/2017.

   

  Tak ako v uplynulom školskom roku aj v tomto prebiehalo školské kolo súťaže o najlepší projekt v Manažmente osobných financií. Súťaže sa zúčastnili všetci žiaci prvých ročníkov. 

  Najlepší z prvákov sú:

   

  1. miesto Margita KORIČÁROVÁ z I. A

  2. miesto Viktória HOREČNÁ z I. A

  3. miesto Nikola SEMANČÍKOVÁ z I. C a Paulína STOHLOVÁ z I. B 

   

  Všetkým účastníkom súťaže ďakujeme a víťazom srdečne gratulujeme.

   

  Mgr. Helena Klimová - organizátorka súťaže 

 • Otvorenie šk. roku 2017/2018 a Adaptačný kurz

  Otvorenie šk. roku 2017/2018 a Adaptačný kurz - Obrázok 1

  Slávnostné otvorenie školského roku 2017/2018 sa koná

  4. septembra 2017 o 9.00 hod. v telocvični

  Príchod žiakov 1 ročníka do školy je najneskôr do 8.00 hod.

  Príchod žiakov 2-4 ročníka do školy je najneskôr do 8.30 hod.

  ZOZNAMY ŽIAKOV

  Ústroj žiakov 1 ročníka - slávnostná vlastná

  (tmavé dlhé nohavice/tmava sukňa + košeľa s dlhými rukávmi)

   

  !!! Ústroj žiakov 2 - 4 ročníka: Povinná Školská rovnošata !!!

  (čierne dlhé nohavice/čierna sukňa, školská modrá košeľa, školská modrá kravata)

   

  Žiaci 1 ročníka absolvujú v čase 4.9. - 6.9.2017 adaptačný kurz.

  Pokyny na adaptačný kurz si môžete pozrieť  tu: POKYNY !!!

  Všetci žiaci prvého ročníka sú povinný si tieto pokyny preštudovať a riadiť sa nimi !!!

   

 • Vyjadrenie zriaďovateľa a vedenia školy.

  "Súkromná stredná odborná škola ochrany osôb a majetku Bratislava sa dištancuje od všetkých tvrdení uvedených v médiách, ktoré zaraďujú našu školu a jej niektorých predstaviteľov do organizácií, ktoré by mali podporovať akékoľvek subjekty a inštitúcie vykonávajúce aktivity ohrozujúce štátne, národné a bezpečnostné záujmy Slovenskej republiky.

  Naša škola je akreditovanou inštitúciou Ministerstvom školstva Slovenskej republiky, budovanou na základoch a zásadách humanizmu, solidarity, demokracie a pevného partnerstva s Európskou úniou.

  Škola pri svojom vyučovacom procese spolupracuje aj s Ministerstvom vnútra SR, Ministerstvom obrany SR ako aj Policajným zborom SR.

  Zaťahovanie našej školy do politických a mocenských bojov vybraných subjektov politickej scény na Slovensku odmietame, a nebudeme sa ich zúčastňovať a nebudeme ani ich prostredníkom."

 • OPRAVNÉ SKÚŠKY sa konajú 28.8.2017 a 30.8.2017

   

   

  OPRAVNÉ SKÚŠKY sa konajú 28.8.2017 a 30.8.2017 od 9.00 hod.

  Nástup všetkých skúšaných žiakov je 8.30 hod.

  Je potrebné priniesť doklad o zaplatení poplatku za skúšku v zmysle smernice o poplatkoch.

   

  OPRAVNÉ SKÚŠKY sa konajú 28.8.2017 a 30.8.2017 - Obrázok 1

 • PČOZ MS 2017

  Maturity 2016/2017

  Praktická časť odbornej zložky MS 2017

  Do galérie Maturity 2017 boli pridané fotografie.

  Otvorenie praktickej časti odbornej zložky sa koná o 8.00 hod.

  Začiatok skúšky prvého žiaka je stanovený na 08.30 hod.

   

  Trieda / študijný odbor

  Počet žiakov

  Termín praktickej časti odbornej zložky MS

  IV.A / 9245 M – ochrana osôb a majetku

  15

  15. máj 2017

  8.30 – 14.45 hod.

  IV.B / 9245 M – ochrana osôb a majetku

  14

  16. máj 2017

  8.30 – 14.25 hod.

  IV.A, IV.B / 9245 M – ochrana osôb a majetku

  14 (7+7)

  17. máj 2017

  8.30 – 14.25 hod.

   

  Nástup žiakov maturantov je 7.45 hod. (ústroj - školská rovnošata + športové oblečenie)

  Miestnosť na prípravu maturantov a prezliekanie – učebňa č. 26

  Miestnosť na prípravu figurantov a prezliekanie – učebňa č. 28

   

  Pomocníci na PČOZ – figuranti:

  Pondelok 15. 05. 2017 všetci žiaci triedy III. A (nástup žiakov 7.45 hod, športové oblečenie + školské tričko)

  Utorok 16. 05. 2017 všetci žiaci triedy III. B (nástup žiakov 7.45 hod, športové oblečenie
  + školské tričko
  )

  Streda 17. 05. 2017 vybraní žiaci tried III.A a III. B (nástup žiakov 7.45 hod, športové oblečenie + školské tričko)

   

  Predmetová maturitná komisia pre praktickú časť odbornej zložky maturitnej  skúšky

   

  Predseda školskej maturitnej komisie: PhDr. Daniela CAPEKOVÁ

  (Spojená škola, Mokrohájska 3, 844 13 Bratislava)

  PMK – predmetová maturitná komisia:       Praktická časť odbornej zložky

  Predseda PMK:          pplk. JUDr. Rastislav HAJKO PhD. (SOŠ PZ Pezinok))

  Učitelia odborných predmetov :      PaedDr. Peter Ciho

                                                          Ing. Svatopluk Škápík

  Delegovaný zástupca stavovskej (profesijnej) organizácie:

  Slovenská komora súkromnej bezpečnosti (SKSB): PhDr. Jozef Sedlák

strana:

Novinky

Kontakt

 • Súkromná stredná odborná škola ochrany osôb a majetku
  Vranovská 4, 851 01 Bratislava
 • +421 x 63812377 klapka 15
  0918 18 94 98

Fotoalbum