Navigácia

 • Projekcia dokumentu Cesta senseia dna 21. 6. 2017

  Projekcia dokumentu Cesta senseia dna 21. 6. 2017 o 15.00, ktorá sa uskutoční v Cinema City Aupark. 

  Záujemci o účast na projekcii dokumentu sa hláste u zástupcu riaditeľa. 

     

 • Náhradný rozvrh na 25. 05. 2017

 • Súťaž z oblasti finančnej gramotnosti.

  Súťaž o najlepší projekt z oblasti finančnej gramotnosti v školskom roku 2016/2017.

   

  Tak ako v uplynulom školskom roku aj v tomto prebiehalo školské kolo súťaže o najlepší projekt v Manažmente osobných financií. Súťaže sa zúčastnili všetci žiaci prvých ročníkov. 

  Najlepší z prvákov sú:

   

  1. miesto Margita KORIČÁROVÁ z I. A

  2. miesto Viktória HOREČNÁ z I. A

  3. miesto Nikola SEMANČÍKOVÁ z I. C a Paulína STOHLOVÁ z I. B 

   

  Všetkým účastníkom súťaže ďakujeme a víťazom srdečne gratulujeme.

   

  Mgr. Helena Klimová - organizátorka súťaže 

 • Vyjadrenie zriaďovateľa a vedenia školy.

  "Súkromná stredná odborná škola ochrany osôb a majetku Bratislava sa dištancuje od všetkých tvrdení uvedených v médiách, ktoré zaraďujú našu školu a jej niektorých predstaviteľov do organizácií, ktoré by mali podporovať akékoľvek subjekty a inštitúcie vykonávajúce aktivity ohrozujúce štátne, národné a bezpečnostné záujmy Slovenskej republiky.

  Naša škola je akreditovanou inštitúciou Ministerstvom školstva Slovenskej republiky, budovanou na základoch a zásadách humanizmu, solidarity, demokracie a pevného partnerstva s Európskou úniou.

  Škola pri svojom vyučovacom procese spolupracuje aj s Ministerstvom vnútra SR, Ministerstvom obrany SR ako aj Policajným zborom SR.

  Zaťahovanie našej školy do politických a mocenských bojov vybraných subjektov politickej scény na Slovensku odmietame, a nebudeme sa ich zúčastňovať a nebudeme ani ich prostredníkom."

 • PČOZ MS 2017

  Maturity 2016/2017

  Praktická časť odbornej zložky MS 2017

  Do galérie Maturity 2017 boli pridané fotografie.

  Otvorenie praktickej časti odbornej zložky sa koná o 8.00 hod.

  Začiatok skúšky prvého žiaka je stanovený na 08.30 hod.

   

  Trieda / študijný odbor

  Počet žiakov

  Termín praktickej časti odbornej zložky MS

  IV.A / 9245 M – ochrana osôb a majetku

  15

  15. máj 2017

  8.30 – 14.45 hod.

  IV.B / 9245 M – ochrana osôb a majetku

  14

  16. máj 2017

  8.30 – 14.25 hod.

  IV.A, IV.B / 9245 M – ochrana osôb a majetku

  14 (7+7)

  17. máj 2017

  8.30 – 14.25 hod.

   

  Nástup žiakov maturantov je 7.45 hod. (ústroj - školská rovnošata + športové oblečenie)

  Miestnosť na prípravu maturantov a prezliekanie – učebňa č. 26

  Miestnosť na prípravu figurantov a prezliekanie – učebňa č. 28

   

  Pomocníci na PČOZ – figuranti:

  Pondelok 15. 05. 2017 všetci žiaci triedy III. A (nástup žiakov 7.45 hod, športové oblečenie + školské tričko)

  Utorok 16. 05. 2017 všetci žiaci triedy III. B (nástup žiakov 7.45 hod, športové oblečenie
  + školské tričko
  )

  Streda 17. 05. 2017 vybraní žiaci tried III.A a III. B (nástup žiakov 7.45 hod, športové oblečenie + školské tričko)

   

  Predmetová maturitná komisia pre praktickú časť odbornej zložky maturitnej  skúšky

   

  Predseda školskej maturitnej komisie: PhDr. Daniela CAPEKOVÁ

  (Spojená škola, Mokrohájska 3, 844 13 Bratislava)

  PMK – predmetová maturitná komisia:       Praktická časť odbornej zložky

  Predseda PMK:          pplk. JUDr. Rastislav HAJKO PhD. (SOŠ PZ Pezinok))

  Učitelia odborných predmetov :      PaedDr. Peter Ciho

                                                          Ing. Svatopluk Škápík

  Delegovaný zástupca stavovskej (profesijnej) organizácie:

  Slovenská komora súkromnej bezpečnosti (SKSB): PhDr. Jozef Sedlák

 • Benefičný koncert - Rytmus a Strapo

  Poďakovanie od organizátorov koncertu:

  Vážený pán Kurilla, vážený pán riaditeľ, pán zástupca

  ĎAKUJEM Vám v mene OZ Úsmev pre Záhorie za skvelú prácu vašich žiakov na benefičnom koncerte. Chovanie a spôsobilosť žiakov bola na vysoko profesionálnej úrovni napriek ich mladému veku. Z viacerých strán počúvam chváli na prácu vašich žiakov. Som nesmierne rád, že sme nadviazali túto spoluprácu a mohli tiež odprezentovať vašu školu. Potešilo nás aj vaše pútavé vystúpenie, ktoré bolo spestrením našej akcie.

  Týmto mailom Vám chcem tlmočiť chválu na vašich žiakov, ktorú som dostal. A nie je to len o slovách, ale aj o tom, že na koncerte sa nestal žiadny incident ani zranenie či úraz čo svedčí o výsledkoch vašej kvalitnej výučby. Ešte raz jedno veľké ĎAKUJEM.

  S pozdravom

  Peter Hallon
  predseda OZ Úsmev pre Záhorie

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


  FOTOGALÉRIA z koncertu.

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   

  Pozývame Vás na benefičný koncert na ktorom žiaci našej školy budú pomáhať pri jeho organizácií a zaroveň vystúpia s krátkou ukážkou profesijnej sebeobrany.

  Populárny slovenský raper Patrik „Rytmus“ Vrbovský rozospieva Malacky už prvého mája na miestnom kúpalisku. Okrem obľúbeného speváka sa na pódiu predstavia aj súčasné hviezdy ako Strapo, DJ Euro a DJ Miss Rodez. Benefičný koncert organizuje občianske združenie Úsmev pre Záhorie a výťažok z dobrovoľného vstupného poputuje na dobrú vec. 

  http://zahori.sk/39657/prveho-maja-zaspieva-malackam-rytmus/

  Vstupné na koncert je dobrovoľné a celý výťažok bude odovzdaný vybraným organizáciám. Benefičný koncert umelcov začína na kúpalisku v Malackách o 16.00 hod. 

    

 • Výsledky - Talentové prijímacie skúšky 2017/2018

  Súkromná stredná odborná škola ochrany osôb a majetku,

  Vranovská 4, 851 01 Bratislava

   

  Zoznamy prijatých/neprijatých uchádzačov. 

  Súčasne budú zasielané poštou rozhodnutia riaditeľa o prijatí/neprijatí uchádzačov.

   

   

  Talentové skúšky 2017/2018: Výsledky
     

  prijatý/neprijatý

  TS 2017/01 prijatý
  TS 2017/02 prijatá
  TS 2017/03 prijatý
  TS 2017/04 prijatý
  TS 2017/05 neprijatý
  TS 2017/06 prijatý
  TS 2017/07 prijatý
  TS 2017/08 -
  TS 2017/09 neprijatá
  TS 2017/10 neprijatá
  TS 2017/11 prijatá
  TS 2017/12 prijatá
  TS 2017/13 neprijatý
  TS 2017/14 prijatá
  TS 2017/15 neprijatá
  TS 2017/16 prijatý
  TS 2017/17 neprijatý
  TS 2017/18 neprijatý
  TS 2017/19 prijatý
  TS 2017/20 neprijatá
  TS 2017/21 prijatý
  TS 2017/22 neprijatý
  TS 2017/23 prijatý
  TS 2017/24 prijatý
  TS 2017/25 prijatý
  TS 2017/26 prijatý
  TS 2017/27 prijatý
  TS 2017/28 -
  TS 2017/29 prijatý
  TS 2017/30 neprijatá
  TS 2017/31 prijatá
  TS 2017/32 neprijatý
  TS 2017/33 neprijatý
  TS 2017/34 prijatý
  TS 2017/35 prijatý
  TS 2017/36 prijatá
  TS 2017/37 prijatá
  TS 2017/38 neprijatý
  TS 2017/39 prijatý
  TS 2017/40 prijatý
  TS 2017/41 prijatý
  TS 2017/42 prijatý
  TS 2017/43 neprijatá
  TS 2017/44 -
  TS 2017/45 prijatý
  TS 2017/46 prijatý
  TS 2017/47 prijatá
  TS 2017/48 neprijatý
  TS 2017/49 prijatá
  TS 2017/50 neprijatá
  TS 2017/51 prijatý
  TS 2017/52 neprijatý
  TS 2017/53 prijatý
  TS 2017/54 prijatý
  TS 2017/55 prijatý
  TS 2017/56 prijatý
  TS 2017/57 prijatá
  TS 2017/58 prijatá
  TS 2017/59 neprijatý
  TS 2017/60 neprijatý
  TS 2017/61 prijatá
  TS 2017/62 prijatý
  TS 2017/64 prijatá
  TS 2017/65 neprijatý
  TS 2017/66 prijatý
  TS 2017/67 neprijatá
  TS 2017/68 neprijatá
  TS 2017/69 neprijatý
  TS 2017/70 prijatý
  TS 2017/71 prijatý
  TS 2017/72 prijatá
  TS 2017/73 prijatý
  TS 2017/74 prijatý
  TS 2017/75 prijatý
  TS 2017/76 neprijatý
  TS 2017/77 prijatý
  TS 2017/79 neprijatá
  TS 2017/80 neprijatý
  TS 2017/81 neprijatá
  TS 2017/82 neprijatý
  TS 2017/83 prijatý
  TS 2017/84 prijatý
  TS 2017/85 prijatý
  TS 2017/86 -
  TS 2017/87 prijatá
  TS 2017/88 neprijatá
  TS 2017/89 prijatá
  TS 2017/90 prijatý
  TS 2017/91 prijatý
  TS 2017/92 prijatý
  TS 2017/93 prijatý
  TS 2017/94 prijatý
  TS 2017/95 -
  TS 2017/96 prijatý
  TS 2017/97 prijatá
  TS 2017/98 prijatý
  TS 2017/99 prijatá
  TS 2017/100 prijatý
  TS 2017/101 prijatá
  TS 2017/102 prijatý
  TS 2017/103 neprijatý
  TS 2017/104 prijatá
  TS 2017/105 prijatý
  TS 2017/106 neprijatý
  TS 2017/107 -
  TS 2017/108 neprijatá
  TS 2017/109 prijatý
  TS 2017/110 prijatý
  TS 2017/111 prijatá
  TS 2017/112 prijatý
  TS 2017/114 prijatá
  TS 2017/115 prijatý
  TS 2017/116 prijatý
  TS 2017/117 prijatá
  TS 2017/118 prijatá
  TS 2017/119 prijatý
  TS 2017/120 prijatá
  TS 2017/121 prijatý
  TS 2017/122 prijatá
  TS 2017/123 prijatý
  TS 2017/125 prijatý
  TS 2017/127 prijatý
  TS 2017/128 neprijatý
  TS 2017/129 prijatý
  TS 2017/130 neprijatý

   

   

  Riaditeľ školy určuje termíny talentových prijímacích skúšok na školu takto:

  1. riadny termín   28. 3. 2017

  2. riadny termín   29. 3. 2017

  náhradný termín   11. 04. 2017

   

  Podrobné kritéria na talentové prijímacie konanie najdete TU .

   

  V prípade záujmu ponúkame potencionálnym uchádzačom o štúdium individuálne konzultácie k prijímacím skúškam na základe dohovoru na tel. čísle: 0918 18 94 98 alebo emaily: zast.skolyoom@gmail.com.

 • Triedny aktív rodičov - 20.4.2017 o 17.00 hod.

  Triedny aktív rodičov sa bude konať vo ŠTVRTOK 20. 04. 2017 o 17.00 hod. 

   

  I.A - učebňa č. 38 tr. uč. Mgr. Klimová

  I.B - učebňa č. 32 tr. uč. Mgr. Gudová

  I.C - učebňa č. 35 tr. uč. Mgr. Búbelová

  II.A - učebňa č. 28 tr. uč. PaedDr. Ciho

  II.B - učebňa č. 29 tr. uč. Mgr. Zagorov

  II.C - učebňa č. 24b zasadačka tr. uč. Ing. Drgoň 

  III.A - učebňa č. 33 tr. uč. PhDr. Kočišová 

  III.B - učebňa č. 36 tr. uč. PaedDr. Zacharová 

  IV.A - učebňa č. 39 tr. uč. PhDr. Fureková

  IV.B - učebňa č. 26 tr. uč. RNDr. Kmeťová

 • Článok o akcii je uverejnený aj na stránke Plus 7 dní

  http://www.pluska.sk/regiony/bratislava/foto-telesni-strazcovia-celebrit-takto-trenuju-slovenskej-skole.html

  Článok o akcii je uverejnený aj v Petržalských novinách

  http://www.petrzalskenoviny.sk/deti/03/2017/navsteva-z-japonska/ 

  FOTOGALÉRIA - Kurilla Budokan

  https://www.facebook.com/aikido.slovakia/media_set?set=a.1223028431128971.1073741842.100002654779264&type=3 

  FOTOGALÉRIA - SSOŠOOM

  https://ssosoom.edupage.org/album/?eqa=cGhvdG89YWxidW0mYWxicz1hbGJ1bQ%3D%3D#gallery/108

  4.3.2017 - 5.3.2017 International Seminar in Slovakia lead by Iwama Shinshin Aiki Juku Jukucho Hitohira Saito.

   

   

   

  3.3.2017 - Slávnostný nástup školy na ktorom sa aj žiaci našej školy predstavia svojími súťažnými vystúpeniami.

  Školu navštívi aj Japonský veľvyslanec His Excellency Jun SHIMMI.

   

 • Zmena rozvrhu hodín od utorka 7.2.2017

   

   

   

  Oznamujem všetkým, že od utorka 7.2.2017 je platný nový rozvrh hodín zverejnený na stránke školy.

  Je potrebné sa riadiť týmto rozvrhom.

  https://ssosoom.edupage.org/timetable/?

   

  S pozdravom

   

  Ing. Milan Strojný

  zástupca riaditeľa školy

 • OPEN DAY Regrutácia 2017

  3. 2. 2017

  Do galérie OPEN DAY Regrutácia 2017 boli pridané fotografie.

   

  Ďalšie fotky z tejto vydarenej akcie sú zverejnené aj na stránke Čestnej stráže Prezidenta Slovenskej republiky.

  http://www.cspsr.mil.sk/67306/?pg=1 

  FOTO v galérii na stránke Ministerstva obrany Slovenskej republiky

  http://www.vojak.mil.sk/67380/?pg=7

  Článok a FOTO na stránke Streleckého klubu MAJOR 

  http://oz-major2.webnode.sk/l/open-day-2017/

   

 • Zmena rozvrhu hodín od 9.1.2017

  Oznamujem všetkým, že od pondelka 9.1.2017 je platný nový rozvrh hodín zverejnený na stránke školy.

  Je potrebné sa riadiť týmto rozvrhom.

  https://ssosoom.edupage.org/timetable/?

   

  S pozdravom

   

  Ing. Milan Strojný

  zástupca riaditeľa školy

 • Šťastný Nový rok 2017

 • Turnaj bojovníkov "Combat Games" 08.12.2016

  Fotogaléria zo súťaže Combat Games TU

  Výsledky súťaže Combat Games TU

   

  POZVÁNKA

  Netradičná súťaž pre žiakov 8. – 9. ročníkov ZŠ

  „Turnaj bojovníkov „Combat Games“

   

  Dovoľujeme si pozvať žiakov 8. a 9. ročníka na netradičnú súťaž pre žiakov ZŠ. 

  PROPOZÍCIE SÚŤAŽE:

  Turnaj tímov: 3 – členné družstvá, môžu byť aj zmiešané (dvaja chlapci a jedno dievča).

  Dátum konania súťaže: 08.12.2016

  Čas: 09,00 – 12,00 hod.

  Miesto konania: SSOŠ OOM, Vranovská 4, 851 01 Bratislava - Petržalka

   

  Disciplíny:

  1. Netradičná prekážková dráha (PD)

  2. Sila kopu

  3. Mierená streľba /laserová pištoľ a puška

  4. Netradičná zručnosť (cvičné zbrane)

   

   

  Organizácia – popis disciplín

  1. Netradičná PD – v telocvični okruh 8 – 10 prekážok a nástrah – celkový čas družstva

  2. Sila kopu – vrece s elektronickým meračom – celková sila kopu /kg/ družstva

  3. Streľba - terč cca 6 – 8 krokov /laserová pištoľ a puška, celkový počet bodov družstva

  4. Netradičná zručnosť- po ukážke rozobrať cvičný samopal vz.58 (celé družstvo – čas)

   

  Celkový súčet bodov zo všetkých disciplín určí poradie tímov.

   

  Pozývame Vás zažiť deň plný zážitkov a získať zaujímavé ceny.

  Víťazné družstvo získa pohár a najlepší jednotlivec dostane TABLET.

   

  Tešíme sa na Vašu účasť a budeme radi ak sa rozhodnete si zasúťažiť.

   

  Bližšie informácie o súťaži môžete získať aj na taj.skolyoom@gmail.com, zast.skolyoom@gmail.com alebo na 0918189498.

  Vážený/á p. riaditeľ/ka, dovoľujeme si pozvať Vašich žiakov 8. a 9. ročníka na netradičnú súťaž pre žiakov ZŠ. V prípade, že Vás naša pozvánka na súťaž oslovila a prejavili by ste záujem sa do nej prihlásiť, prosíme Vás o vyplnenie priloženej návratky do 25. 11. 2016.

   

 • Triedny aktív rodičov sa bude konať v STREDU 30.11.2016

   

  Konzultačný triedny aktív rodičov sa bude konať v STREDU 30.11.2016 

  Konzultácie s triednymi učiteľmi počas prestávok a po vyučovaní do 17.00 hod.:

  I.A - tr. uč. Mgr. Klimová

  I.B - tr. uč. Mgr. Gudová

  I.C - tr. uč. Mgr. Búbelová

   

  II.A - tr. uč. PaedDr. Ciho

  II.B - tr. uč. Mgr. Zagorov

  II.C - tr. uč. Ing. Drgoň 

   

  III.A - tr. uč. PhDr. Kočišová 

  III.B - tr. uč. PaedDr. Zacharová 

   

  IV.A - tr. uč. PhDr. Fureková

  IV.B - tr. uč. RNDr. Kmeťová

   

  VYUČOVANIE A PRESTÁVKY

  Vyuč. hodina    

  ČAS VÝUČBY  

  Prestávky 

  poznámka

  0.hodina

  07,05 – 07,50

  10 minút    07,50 – 08,00    

   

  1.hodina

  08,00 – 08,45

  10 minút    08,45 – 08,55

   

  2. hodina

  08,55 – 09,40

  15 minút   09,40– 09,55

  veľká prestávka

  VEĽKÁ PRESTÁVKA  - 15 minút

  3. hodina

  09,55 – 10,40

  10 minút    10,40 – 10,50

   

  4. hodina

  10,50 – 11,35

  5 minút      11,35 – 11,40

   

  5. hodina

  11,40 – 12,25

  30 minút   12,25 – 12,55

  prestávka na obed   

  Prestávka na OBED - 30 minút

  6. hodina

  12,55 – 13,40

  5 minút      13,40 – 13,45

   

  7.hodina

  13,45 – 14,30

  5 minút      14,30 – 14,35

   

  8.hodina

  14,35 – 15,20

   

   

 • DOD 3.11.2016

  Do galérie DOD 03.11.2016 boli pridané fotografie.

  Do galérie DOD 13.10.2016 boli pridané fotografie.

   

  Pozvánka

  Deň otvorených dverí

   

  Pozývame Vás na Deň otvorených dverí Súkromnej strednej odbornej školy ochrany osôb a majetku

   

  dňa 3. NOVEMBRA 2016

  v termíne od 9.00 h. do 13.00 h.

  v sídle školy - Vranovská 4, 851 01  Bratislava

   

  Sprievodné akcie:

  ukážky bojových umení

  profesijná sebaobrana

  prezentácia školy

  možnosť zastrieľať si na laserovej strelnici

  ukážky pomôcok odborných predmetov

  miesto činu

   

  Školu je možné navštíviť v akomkoľvek termíne aj mimo dní otvorených dverí po predchádzajúcej dohode so zástupcom riaditeľa školy.

   

  Srdečne Vás privítame.

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Pozvánka

  Deň otvorených dverí

   

  Pozývame Vás na Deň otvorených dverí Súkromnej strednej odbornej školy ochrany osôb a majetku

   

  dňa 13. OKTÓBRA 2016

  v termíne od 9.00 h. do 13.00 h.

  v sídle školy - Vranovská 4, 851 01  Bratislava

   

  Sprievodné akcie:

  ukážky bojových umení

  profesijná sebaobrana

  prezentácia školy

  možnosť zastrieľať si na laserovej strelnici

  ukážky pomôcok odborných predmetov

  miesto činu

   

  Školu je možné navštíviť v akomkoľvek termíne aj mimo dní otvorených dverí po predchádzajúcej dohode so zástupcom riaditeľa školy.

   

  Srdečne Vás privítame.

  Pozvanka

 • Dokument o mojej ceste - 3 diel (Sensei Južná Kórea)

   

   

   

   

   

  Dokument o mojej ceste - (Sensei Južná Kórea)

  Tretí diel trojdielneho dokumentu o p. Štefanovi Kurillovi - zriaďovateľovi školy

  si budete môcť pozrieť už najbližšiu

  sobotu 15.10.2016 na RTV: 2 o 14:50 hod.

   

  Dokument o mojej ceste - (Sensei Rusko)

  Druhý diel trojdielneho dokumentu o p. Štefanovi Kurillovi - zriaďovateľovi školy

  si budete môcť pozrieť už najbližšiu

  sobotu 8.10.2016 na RTV: 2 o 16:55 hod.

   

  Dokument o mojej ceste - (Sensei Japonsko)

  Sobota 1.10.2016 na RTV:2 o 15.15 hod.

   

  Filmový dokument o p. Kurillovi - zriaďovateľovi školy.

  Dokument o Štefanovi Kurillovi - duchovnom vodcovi a majstrovi, ktorý vedie ľudí na celom svete k vnútornej ceste a učí ich kráse a praktickému využitiu bojových umení.

  Pred mnohými rokmi sa vydal na dlhú cestu- cestu bojovníka. Učil sa a zdokonaľoval u starých japonských majstrov. Prirodzená zvedavosť a túžba po poznaní ho poháňali, aby študoval a spájal rôzne bojové štýly a techniky. Dnes sa Štefan Kurilla venuje výučbe bojového umenia Aikido v mnohých krajinách sveta. My sme sa rozhodli sprevádzať ho na jeho vzrušujúcej, náučnej a vznešenej ceste, ktorej farebnosť a zaujímavosť zachytáva trojdielny dokumentárny film- Sensei Kurilla. Na otázku „koľkým Slovákom sa podarilo preniknúť do sveta najvyšších japonských bojových majstrov, vyučovať aikido priamo v jeho rodnej kolíske -Japonsku a stať sa najmladším držiteľom šiesteho danu v tradičnom aikido na svete?“ existuje len jedna správna odpoveď- Sensei Kurilla, jediný Slovák, čo to dokázal. Bojové umenie chápe ako životnú filozofiu a spôsob obrany, nie ako zdroj násilia. Divákom priblížime aj kultúru, zvyky a život v Japonsku, Rusku a Južnej Kórei.

 •  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Naša škola sa zapojila do jesennej  kampane projektu Kvalita z našich regiónov, ktorá sa nesie v znamení nielen podpory kúpy slovenských tovarov a produktov, ale aj vo využívaní a užívaní si slovenských služieb.

   

  Pýtajme si teda slovenské!

   

  http://www.kvalitaznasichregionov.sk/pytajme-si-slovenske/

 • Triedny aktív rodičov 28.9.2016 o 17.00 hod.

  Triedny aktív rodičov sa bude konať v STREDU 28.9.2016 o 17.00 hod. v jedálni školy.

  Úvodné spoločné stretnutie rodičov sa uskutoční v jedálni školy

  a potom bude pokračovať triedny aktív podľa nasledovného rozpisu s triednymi učiteľmi:

   

  Trieda

  Triedny učiteľ

  Miestnosť č.

  I.A

  Mgr. Klimová Helena

  38

  I.B

  Mgr. Gudová Sidónia

  32

  I.C

  Mgr. Búbelová Tatiana

  33

  II.A

  PaedDr. Ciho Peter

  28

  II.B

  Mgr. Zagorov Martin

  29

  II.C

  Ing. Drgoň Milan

  Učebňa ŠBP

  III.A

  PhDr. Kočišová Nadežda

  10

  III.B

  PaedDr. Zacharová Mária

  36

  IV.A

  PhDr. Fureková  Mária

  35

  IV.B

  RNDr. Kmeťová  Milada

  26

   

   

 • Školská akcia - VANKÚŠOBRANIE 9.9.2016 16.00 hod.

  Fotodokumentacia z akcie:

  https://drive.google.com/drive/folders/0B54b7-OxkxCDMTc0VXk0WTZBaEE

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Fotogaléria 

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Škola zabezpečuje akciu Mestského parlamentu mladých konanú 9.9.2016 od 16.00 hod. v obchodnom dome Centrál Parku Bratislava.

   

  Pozývame všetkých pozrieť si prezentáciu žiakov školy a zároveň sa zabaviť so študentami.

   

strana:

Novinky

Kontakt

 • Súkromná stredná odborná škola ochrany osôb a majetku
  Vranovská 4, 851 01 Bratislava
 • +421 x 63812377 klapka 15
  0918 18 94 98

Fotoalbum