Navigácia

 • 15. 11. 2018


  Olympiáda sa konala pod vedením p. Ing. Tatiany Slobodníkovej - predsedkyne predmetovej komisie cudzích jazykov
  Spolupracovali: Ing. Miroslav Kadlec, Mgr. Jana Galbová, Mgr. Zuzana Kubešová, Mgr. Marcel Burkert

  Účastníci olympiády:
  Por. číslo Meno a priezvisko Trieda
  1 Juan Pablo Švolík I.B
  2 Klára Vaňková I.B
  3 Viktor Vránek I.C
  4 Oliver Mucska I.C
  5 Alex Kodýdek II.A
  6 Frederik Balla II.A
  7 Diana Nguyen Hung II.B
  8 Dárius Pinter II.B
  9 Adam Hajdena II.C
  10 Daniela Vajdová II.C
  11 Richard Heizer II.C
  12 Peter Wolf II.C
  13 Paulína Stohlová III.B
  14 Timotej Žiška III.B
  15 Sebastián Jezildžič III.B
  16 Ramon Zalmai Masodi IV.A
  17 Marek Fabo IV.B
  18 Rebeka Šulejová IV.C
   
   
   
  Výsledné umiestnenie:
   

  1. miesto: Alex Kodýdek z II.A

  2. miesto: Daniela Vajdová z II.C

  3. miesto:  Ramon Zalmai Masodi zo IV.A

  GRATULUJEME

   

  16.11.2018 17:11 | viac »
 • SILNÁ RUKA STREDOŠKOLÁKOV

  16. 11. 2018

   

   

  Okresné kolo - Západoslovenská oblasť

  Miesto konania: SOŠ Elektrotechnická, Rybničná ul., Bratislava

   

  Vedúci akcie/tréner: PaedDr. Peter CIHO

   

  súťažiaci:

  Stredná odborná škola ochrany osôb a majetku, Bratislava

   

   

  Meno

   

  Trieda

  Kategória

  Umiestnenie

  Emilija Poniger

  I.C

  kat do 60 kg

  - dievčatá

  1. miesto

  Daniel Pribiš

  IV.B

  kat do 80 kg

  - chlapci

  2. miesto

  Ladislav Valkár

  IV.B

  kat 80+ kg

  - chlapci

  1. miesto

  Daniel Kurek

  IV.B

  kat 80+ kg

  - chlapci

  2. miesto

  David Rác

  IV.B

  kat 80+ kg

  - chlapci

  4 miesto

   

  Víťaz v každej váhovej kategórii postupuje do Celoslovenského kola SILNÁ RUKA STREDOŠKOLÁKOV, ktoré sa koná piatok 23. 11. 2018 v Košiciach. (Emilija Poniger, Ladislav Valkár)

  GRATULUJEME


    

  16.11.2018 17:09 | viac »
 • SILNÁ RUKA STREDOŠKOLÁKOV

  1.11.2018 - 15. 11. 2018

   

   

  Školské kolo - Západoslovenská oblasť

  Miesto konania: SSOŠ OOM, Vranovská 4, Bratislava

   

  Organizátor súťaže: PaedDr. Peter CIHO

   

  Najlepší žiaci po triedach:

   

  Trieda

  Priezvisko a Meno

   

  Kategória

  I.A

  Fejtl Ladislav

  Chlapci

  +80 kg

  Krajčovičová Jana

  Dievčatá

  +60 kg

  I.B

  Karafiát Richard

  Chlapci

  +80 kg

  Slivoňová Aneta

  Dievčatá

  +60 kg

  I.C

  Ďurák Róbert

  Chlapci

  do 80 kg

  Poniger Emilija

  Dievčatá

  do 60 kg

  II.A

  Dobiáš Dávid

  Chlapci

  +80 kg

  Cabadajová Denisa 

  Dievčatá

  do 60 kg

  II.B

  Salinka Marek

  Chlapci

  +80 kg

  Sirotová Mária

  Dievčatá

  +60 kg

  II.C

  Bodorík Erik

  Chlapci

  +80 kg

  Zošiaková Šarlota

  Dievčatá

  +60 kg

  III.A

  Novák Peter 

  Chlapci

  +80 kg

  Marková Diana

  Dievčatá

  +60 kg

  III.B

  Jezildič Sebastián

  Chlapci

  do 80 kg

  Bartošová Nikola

  Dievčatá

  do 60 kg

  III.C

  Ďurák Rastislav

  Chlapci

  do 80 kg

  Hupková Viktória 

  Dievčatá

  +60 kg

  IV.A

  Koričár Pavol

  Chlapci

  +80 kg

  Blažeková Kristína

  Dievčatá

  +60 kg

  IV.B

  Rác David

  Chlapci

  +80 kg

  Kurek Daniel 

  Chlapci

  +80 kg

  Valkár Ladislav

  Chlapci

  +80 kg

  Pribiš Daniel

  Chlapci

  do 80 kg

  Darnadyová Mária

  Dievčatá

  do 60 kg

  IV.C

  Pohronský Daniel

  Chlapci

  do 80 kg

  Gemainerová Kristína 

  Dievčatá

  +60 kg  Do okresného kola, ktoré sa koná v Bratislave dňa 16. 11. 2018 postupujú:

   

  Meno

   

  Trieda

  Kategória

  Emilija Poniger

  I.C

  kat do 60 kg

  - dievčatá

  Daniel Pribiš

  IV.B

  kat do 80 kg

  - chlapci

  Ladislav Valkár

  IV.B

  kat 80+ kg

  - chlapci

  Daniel Kurek

  IV.B

  kat 80+ kg

  - chlapci

  David Rác

  IV.B

  kat 80+ kg

  - chlapci


  Víťaz v každej váhovej kategórii v okresnom kole postupuje do Celoslovenského kola SILNÁ RUKA STREDOŠKOLÁKOV, ktoré sa koná piatok 23. 11. 2018 v Košiciach.

   

   

   

  16.11.2018 16:38 | viac »

Novinky

Kontakt

 • Súkromná stredná odborná škola ochrany osôb a majetku
  Vranovská 4, 851 01 Bratislava
 • +421 x 63812377 klapka 15
  0918 18 94 98

Fotoalbum