Navigácia

Rozhovor s Ing. Milanom Drgoňom - učiteľom odborných predmetov

Radi by sme vám v sérií rozhovorov postupne predstavili našich šikovných učiteľov a ich žiakov. Začneme u pána Inžiniera Milana Drgoňa, ktorý má na starosti predmety Špeciálna bezpečnostná príprava a Ochrana osôb a majetku.
 

Pán Ing. Drgoň je profesionálny vojak vo výslužbe, ale v kariére mu tým zvonec určite nezazvonil. Sám hovorí, že odovzdávať svoje skúsenosti ďalšej generácii je to, čo ho napĺňa aj po službe.

Ako sa vyvíjala jeho kariéra na ceste za katedru?

1982 – 1987 = Vysoká vojenská letecká škola, Košice

1987 – 1992 = Letecký útvar, Plzeň

1992 – 1995 = Čestná stráž Armády SR, Bratislava

1995 – 2010 = Vojenská polícia, Bratislava/Trenčín

Pána Drgoňa sme sa pýtali na jeho pohľad do vnútra školy, ako vníma túto generáciu žiakov a čo ho na práci s ňou najviac baví, s ktorou skupinou žiakov ho baví pracovať najviac a kde vidí výhodu absolventov Súkromnej strednej odbornej školy ochrany osôb a majetku.

Príjemné čítanie!

 

Ako dlho učíte na Súkromnej strednej odbornej škole ochrany osôb a majetku?

Od roku 2011, najprv len ako externý učiteľ a od roku 2014 ako učiteľ na plný úväzok

 

Aké predmety vyučujete?

Učím predmety Špeciálna bezpečnostná prípravaOchrana osôb a majetku

 

Z čoho vzišlo, že práve tieto predmety?

Tieto predmety sú vysoko špecializované a majú úzky súvis s obsahom činnosti bezpečnostných zložiek, preto moja dvadsaťosemročná kariéra profesionálneho vojaka je dôvodom, prečo vyučujem práve tieto predmety.

 

Takmer tri dekády praxe v tak náročnej profesii. Je to vskutku obdivuhodné a predmety, ktoré učíte máte určite v malíčku.

Ako som už spomenul, predmety sú vysoko špecializované a majú úzky súvis s obsahom činnosti bezpečnostných zložiek, tak môžem povedať, že od roku 1982, kedy som nastúpil na Vysokú vojenskú leteckú školu v Košiciach, kde sa začala moja vojenská kariéra som v praxi (ale aj na ďalších výcvikoch a školeniach) ďalej získaval vedomosti, zručnosti a skúsenosti, ktoré teraz odovzdávam ďalej.

 

Žiaci na strednej škole ochrany osôb a majetku. Ako ich vnímate? Sú odlišní, ako žiaci na klasickej strednej škole?

Nedokážem žiakov našej školy porovnať so žiakmi tých klasických škôl, lebo na iných školách som neučil. Našich žiakov však, všeobecne (ako generáciu), môžem hodnotiť ako pestrú paletu charakterov. Nájdeme tu veľmi šikovných, usilovných, disciplinovaných a aktívnych žiakov; žiakov, ktorí sa učia ťažšie, ale majú snahu avšak (čo je paradoxom na súkromnej škole) aj žiakov, ktorí majú s učením a disciplínou problémy. Ale to je tá pestrosť. Našťastie prvá a druhá skupina typov žiakov u nás prevažuje.

Ale pretože v budove sídlia dve stredné školy, môžem neskromne povedať, že tí naši sú lepší.

 

Odhliadnuc od maturity a klasických predmetov, čo je pridaná hodnota, ktorú škola do života mladých ľudí prináša?

Už len jej zameranie je jedinečné. Na žiadnej inej škole nedostanú žiaci také informácie ako na našej. Keď spomeniem predmety, okrem tých, ktoré učím aj ja, sú tu Kriminalistika a Bezpečnostné právo, ktoré opäť nenájdete nikde inde.

Štúdium na našej škole nahrádza prípravu na vykonanie skúšok odbornej spôsobilosti a tak naši absolventi, keď chcú získať preukaz odbornej spôsobilosti pre výkon súkromnej bezpečnosti, stačí im prihlásiť sa na skúšku. Môžu získať nie len obyčajný, typ „S“, ktorý ich oprávňuje na výkon činnosti SBS, ale môžu získať preukaz typu „P“, ktorý ich oprávňuje na prevádzkovanie SBS, teda môžu si, po splnení zákonom požadovaných podmienok, založiť vlastnú firmu.

Odhliadnuc od zamerania školy, sú to aj jej osobnosti, ktoré majú mnoho praktických skúseností a tak dokážu neopakovateľne okoreniť vyučovanie aj praktickými príkladmi z reálneho výkonu činností, ktoré vyučujú.

Ďalším faktorom je predmet Špeciálna telesná príprava, kde sa žiaci, opäť pod vedením špičkových odborníkov, naučia mnoho a mnoho vecí, ktoré na iných školách nenájdete. S tým úzko súvisí aj fyzická kondícia, ktorú u nás žiaci môžu získať.

Aj krúžková činnosť je benefitom, ktorý sa na iných školách nenájde. Teda nie v podobe krúžkov, tie samozrejme na iných školách sú, ale v zameraní krúžkov. Strelecký krúžok, taktický krúžok, krúžok juda a krúžok úpolových športov sú opäť jedinečné.

 

Pamätáte si na silné momenty, ktoré u Vás zarezonovali natoľko, že ste si povedali, to je to prečo učím? (z tejto školy)

Za 6 rokov učiteľstva, som ich zažil veľmi veľa. Nie sú to síce bombastické udalosti, ale drobné zážitky, ktoré majú súvis so žiakmi prvej a druhej skupiny. Často sa mi stáva, že po skončení hodiny príde žiak a pýta sa na veci nad rámec, a nie vždy len k téme, vyučovania. Ale často ma oslovia žiaci aj na chodbe a pýtajú sa na môj názor na nejakú tému alebo ma požiadajú o radu.

Možno som staromódny, ale snažím sa byť nie len učiteľom, ale aj vychovávateľom a viesť žiakov k slušnosti, zdvorilosti, poriadku, disciplíne, ohľaduplnosti a zodpovednosti. Viem, že v dnešnej dobe majú rodičia málo času na výchovu detí, tak sa snažím byť tým, ktorý ich aj vychováva. Usmernením, pokarhaním ale aj pochvalou a predovšetkým osobným príkladom. Skončil som kariéru profesionálneho vojaka a akoby tým aj môj život skončil. Som rád, že takáto škola vznikla a ja na nej môžem odovzdávať svoje skúsenosti a vedomosti ďalšej generácii. To ma baví a to je to, prečo učím.

 

Novinky

Kontakt

  • Súkromná stredná odborná škola ochrany osôb a majetku
    Vranovská 4, 851 01 Bratislava
  • +421 x 63812377 klapka 15
    0918 18 94 98

Fotoalbum