Navigácia

Najlepšia trieda školy

 

 

Ocenenie "Najlepšia trieda školy" :

 

Putovný pohár riaditeľa školy

získava na Slávnostnej akadémii školy na konci školského roka

každoročne najlepšia a najaktívnejšia trieda:

 

Školský rok 2016/2017 

Trieda I. A 
triedna učiteľka Mgr. Helenka Klimová 

 

Školský rok 2015/2016

Trieda I. B
riedny učiteľ Mgr. Martin Zagorov

Novinky

Kontakt

  • Súkromná stredná odborná škola ochrany osôb a majetku
    Vranovská 4, 851 01 Bratislava
  • +421 x 63812377 klapka 15
    0918 18 94 98

Fotoalbum