Navigácia

 • Ocenenie žiakov

  Ocenenie žiakov učiteľom AIKIDA a zakladateľom Iwama Shin Shin Aiki Shurenkai v japonskej Iwame
  Kaicho SAITO HITOHIRA

  3.3.2017

   
         
  02.10.2017 15:10 | viac »
 • Ocenenie žiakov

  Ocenenie žiakov mimoriadnym a splnomocneným veľvyslancom Japonska v SR
  Excelencia Jun SHIMMI

  3.3.2017

      
  02.10.2017 15:10 | viac »
 • Najlepšia trieda školy

   

   

  Ocenenie "Najlepšia trieda školy" :

   

  Putovný pohár riaditeľa školy

  získava na Slávnostnej akadémii školy na konci školského roka

  každoročne najlepšia a najaktívnejšia trieda:


  Školský rok 2017/2018 

  Trieda III. B 
  triedna učiteľka Mgr. Ing. Jarmila Kočišová
   


   

  Školský rok 2016/2017 

  Trieda I. A 
  triedna učiteľka Mgr. Helenka Klimová 

   

  Školský rok 2015/2016

  Trieda I. B
  riedny učiteľ Mgr. Martin Zagorov

  10.07.2018 00:24 | viac »
 • Putovný pohár zriaďovateľa školy

   

  Putovný pohár zriaďovateľa školy Ing. Štefana Kurillu

  získava na Slávnostnej akadémii školy na konci školského roka

  každoročne trieda s najlepším športovým vystúpením.   

  Školský rok 2017/2018

  Trieda II. C 
  triedna učiteľka Mgr.Tatiana Búbelová 

  Školský rok 2016/2017

  Trieda I. C 
  triedna učiteľka Mgr.Tatiana Búbelová

   

  Školský rok 2015/2016

  Trieda I. A 
  triedny učiteľ PaedDr. Peter Ciho

  10.07.2018 00:30 | viac »

Novinky

Kontakt

 • Súkromná stredná odborná škola ochrany osôb a majetku
  Vranovská 4, 851 01 Bratislava
 • +421 x 63812377 klapka 15
  0918 18 94 98

Fotoalbum